A-kasse for selvstændige

Gå en evt. arbejdsløshed i møde med større sikkerhed og find en god A-kasse for selvstændige. Vores oversigt nedenunder er gratis, nem og hurtig at bruge, så hvis du er selvstændig er det bare at finde den A-kasse som opfylder netop dine behov.

Find A-kasse for selvstændige lige her

Som selvstændig har du enormt mange ting at holde styr på. Og det er jo alt lige fra administration i form af jura og bogføring, samt almindelig drift af din forretning, salg, markedsføring og dialog med kunderne. Sagt på en anden måde: Der er nok at se til! Vi har forsøgt at hjælpe dig her med en enkelt opgave: A-kasse for selvstændige. På den måde kan du gå evt. arbejdsløshed i møde med en større sikkerhed, end hvis du ikke var medlem. Og vores oversigt her er nem, gratis og hurtig at bruge – så det er simpelthen bare med at komme i gang.

Vi scanner efter de bedste tilbud og præsenterer dem for dig i et overskueligt format, så dit hurtige overblik kun er få sekunder væk. Og vi præsenterer dig både for prisen, selvfølgelig, men også for de ting, som følger med: Det kan fx være hjælp til, hvordan du driver din virksomhed bedst muligt. Hjælp og vejledning kan man sjældent få for meget af, og det er altid rart med lidt støtte i forbindelse med opstart af en ny virksomhed.

 

Hjælp at hente for selvstændige

Som en klog selvstændig er man altid på jagt efter hjælp. Og det kan både være rådgivning, men det kan også være smarte værktøjer, som du kan gøre brug af. Her tænker jeg på fx økonomisystemer, som gør din bogføring nem og enkel. Også når du skal have styr på og indberette til SKAT.

Også en hjælp til selvstændige kan du anse vores service her til at være. Vi ønsker nemlig at give dig en oversigt over den bedste A-kasse for selvstændige. På den måde kan du selv træffe et valg, når du har gjort op med dig selv, hvad dit budget er, samt hvilke behov du har. Som tidligere nævnt har en række A-kasser muligheder for at tilbyde dig yderligere hjælp til drift af din virksomhed – og altså ikke kun dagpenge, hvis du uheldigvis ender med at blive arbejdsløs. Og det er selvfølgelig altid en god idé ikke kun at kigge efter den bedste, men også en billig A-kasse: Naturligvis vil det bedste være, hvis den billigste OG den bedste var den samme, men det er ikke altid, at det er muligt. Så må du godt gøre op med dig selv, om det er mulighederne for hjælp eller prisen, som er vigtigst for dig lige nu. Du kan jo altid opgradere eller skifte senere.

 

Hvad er en god A-kasse for selvstændige?

Det kommer naturligvis an på, hvem du spørger: Men der er en række ting, der gør sig gældende. For det første skulle prisen meget gerne være sådan, at det ikke æder hele budgettet op. Penge og likviditet er som bekendt ikke altid det, som man har allermest af, når man starter en virksomhed.

Hertil kommer rådgivning, som mange synes godt om at have med i sin A-kasse. Og det kan være rådgivning til alt fra iværksætterhjælp og gode råd til drift, assistance til bogholderi, juridisk rådgivning eller konkrete tips til fx markedsføring og salg. På den måde kan du skabe et bedre fundament, at din virksomhed bliver en god succes – og det er jo målet!

 

Dagpenge, hvornår har du dagpengeret?

Dagpengeretten for selvstændige har, op til nu, været meget vag og ukonkret – det har gjort den svær at gennemskue. Derfor har det været meget afhængig af A-kassens skøn, hvorvidt du har drevet virksomhed i et ”væsentligt omfang”. Fra d. 1. oktober 2018 har folketinget valgt at indføre nye regler for dagpengeretten for selvstændige.

Fra denne dag, vil der være klare regler for selvstændige: du skal, som fultidsforsikret, have tjent mindst 233.376 kr. gennem de sidste 3 år (hvor du maksimalt må regne 19.0448 kr. med pr. måned.), dermed har du ret til dagpenge. Som deltidsforsikret er beløbet 152.232, hvor du maksimalt må medtælle 12.686 kr. pr. måned. Det vil være al indkomst inden for de tre år, der vil være gældende: både A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed tæller med. Fremover må du altså have flere slags kasketter på og have blandede typer af indkomst uden at komme i klemme, hvis du får brug for at søge om dagpenge. Hvorimod du tidligere skulle have optjent dine dagpengeret, alene på baggrund af din indtjening fra din selvstændige virksomhed. Derudover er der også andre krav, der skal opfyldes for at få dagpengeret som selvstændig ligesom for alle andre:

  • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år
  • Du skal være medlem i et jobcenter
  • Du skal være aktiv jobsøgende, og være til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Du skal som udgangspunkt have bopæl i Danmark

 

Dagpengesatser for selvstændige

Når du har opfyldt kravene til dagpengeretten, er du berettiget en dagpengesats. Førhen, når man skulle beregne dagpengesatsen for selvstændige, var det udelukkende afhængig af den indkomst, der kom fra den selvstændige virksomhed – sådan er det heldigvis ikke længere. Fra den 1. oktober, bliver din dagpengesats udregnet af din indkomst både fra lønarbejde og den selvstændige virksomhed. Med de nye regler, vil det være en fordel at stoppe din virksomhed, mens indtægten er relativ god, hvis du ønsker at have din dagpengeret og få en fornuftig dagpengesats. Samtidig vil du, med de nye regler, ikke kunne få mulighed for at få den såkaldte mindstesats for dagpenge på 82% ligesom tidligere, hvis du skulle have haft få indtægter trods arbejde på fuld tid. Derfor er det også vigtigt for dig at du lader dig rådgive af din A-kasse, da de har fuldstændig styr på, hvordan du får den bedst mulige dagpengeløsning.

 

Hvornår får jeg mine dagpenge?

Men for at kunne modtage ens lønsikring, er der også krav forbundet. Normalt bliver dine dagpenge udbetalt den sidste hverdag i måneden. Ligesom som mange kender fra deres arbejde, hvor den falder den sidste bankdag i hver måned. Derudover er der en række andre ting, som du skal være opmærksom på:

  • Du får dagpenge udbetalt for op til 160,33 timer om måneden. Og du kan ikke få nogle udbetalt, hvis din udbetaling udgør mindre end ca. 15 timer – 14,8 timer for at være helt præcis.

Du bliver hver fjerde måned tildelt en såkaldt “karensdag.” Og det betyder kort sagt, at du mister din ret til dagpenge på en enkelt dag; altså at du får udbetalt et mindre beløb, fordi du mister en dag. Dette gælder dog ikke, hvis du i disse fire måneder har arbejdet.

 

Hvor længe kan man få dagpenge?

Med det udgangspunkt, at du har opfyldt betingelserne til at modtage dagpengeretten, har du ret til at få dagpenge i 30 uger. Førhen var det muligt at få dagpenge i 78 uger – til gengæld er reglerne for, hvordan du må arbejde i din selvstændige virksomhed blevet lempet. Efter de 30 uger, skal du beslutte, om du vil lukke din virksomhed og fortsætte på dagpenge, eller forsætte din virksomhed og stoppe dagpengene. Perioden kan blive forlænget med helt op til 12 uger – du kan forlænge din dagpenge periode med fire uger:

  • For hver gang du har en månedsindberetning med mere end 146/118 løntimer

  • For hver gang du har to 14-dages indberetninger med mere end 68/54 løntimer

  • For hver gang du har fire ugeindberetninger med mere end 34/27 løntimer
  • For hver måned, hvor du har arbejdet som selvstændig uden at modtage dagpenge (virksomheden skal være minimum seks måneder gammel)

Dagpengeretten vil blive udgjort i antal timer, det betyder, at dagpengeretten for dem, der er fuldtidsforsikret til 3.848 timer, mens dagpengeretten for dem, der er deltidsforsikret 3.120 timer på de 2 år. Og dagpenge udbetales, som beskrevet ovenover, en måned ad gangen, hvilket svarer til 160,33 timer som fuldtidsforsikret og 130 timer som deltidsforsikret.

Samtidig bruger du kun af din dagpengeret med de timer, du får udbetalt.

Perioden, hvor dagpengeretten gør sig gældende, kaldes for referenceperioden, der har en varighed på 30 uger. Når referenceperioden er færdig, vil du miste dagpengeretten, også selvom du ikke skulle have brugt alle dine timer. Derfor vil det være en god idé, at sørge for at få opbrugt alle dine timer, så dine kontingentpenge ikke går til spilde – for det ville være en skam.

Hvis du ikke allerede er klar over det, så bruger du ikke kun dagpenge, mens du er arbejdsløs. De bliver også brugt hvis du er i job med løntilskud, er sygemeldt i op til seks uger eller modtager feriedagpenge, hvilket alt sammen kommer med ind i udregningen af dine timer for dagpengeretten, du har.

 

Er din virksomhed for hvad man kan definere som en hobbyvirksomhed?

Det gør sig måske ikke gældende for mange, men for dem der har en hobbyvirksomhed – som det hedder hos SKAT, må du gerne drive denne uden tidsbegrænsning, mens du er på dagpenge. Timerne, du bruger på din hobbyvirksomhed, vil blive trukket fra din dagpengeret, men samtidig har du lov til at omsætte for 50.000 kr. om året på beskæftigelsen. Det kan måske ikke lyde af meget, men det kan være en lille hjælp for aspirerende iværksættere, der måske har manglet det sidste skub til at skabe liv i deres fritidsprojekt. Derfor kan de nye regler vise sig at være en lille hjælp til at sætte gang i tandhjulene.

 

Hvis du gerne vil starte en ny virksomhed, mens du er på dagpenge

Du kan risikere at nå til et punkt, hvor du er nødt til at lukke for din virksomhed og derfor har behov for at få en indkomst i form af dagpenge. Men hvis du har lyst til at starte en ny virksomhed, mens du er på dagpenge, har du faktisk mulighed for det. Med de nye regler, kan du starte en ny virksomhed som bibeskæftigelse, hvilket ikke har været muligt tidligere. Men du kan først starte din nye virksomhed efter en 6 måneders periode, fra den dag du lukkede din forrige virksomhed. Det er okay at udføre arbejdet i dagtimerne, så længe det er med hensigt for at virksomheden skal blive din hovedbeskæftigelse. Timerne, du bruger på virksomheden, vil blive trykket fra dine dagpenge – forståeligt nok. Det er altså tilladt at få de gode idéer selv om du er på dagpenge.

 

Fagforening og A-kasse for selvstændige – samlet ét sted

Det kan være en fordel at have sin A-kasse og Fagforening samlet: det gør det mere overskueligt og nemme at administrere. Det har også gjort denne konstellation populær blandt mange danskere – og det er heller ikke uforståeligt. Ved at have det samlet et sted, vil man kunne se sagen fra 2 forskellige perspektiver, hvilket især kan gøre sig gældende på arbejdsmarkedet. Du har A-kassen, som udbetaler dine dagpenge, hvis du skulle gå hen og miste dit arbejde. Samtidig, har du din fagforening, der kæmper din sag juridisk og politisk. Med denne sammensætning, vil du kun skulle gå ét sted hen, hvis du skulle få brug for hjælp eller rådgivning i arbejdsmæssig regi; hvis virksomheden skulle gå neden om og hjem, eller hvis du er blevet udsat for juridiske uretfærdigheder. Hvis du finde en billig A-kasse og fagforening, kan du også gøre det i sammenligneren. Eftersom det også er muligt at se priserne, hvis du vil have en forening med oven i din A-kasse.

 

Forskellen på a-kasse og fagforening

A-kasser og fagforeninger har begge til formål: nemlig at hjælpe dig på arbejdsmarkedet. Men på måden de hjælper deres medlemmer; og hvornår de begynder at hjælpe deres medlemmer, er forskellige.

Fagforeningen tager sig af dine problemer, du kan møde på arbejdspladsen og begynder hjælpen, hvis du skulle støde ind i ét problem i denne sammenhæng. Hvorimod A-kassen først begynder at hjælpe dig, når din virksomhed bliver lukket og du står som arbejdsløs, men samtidig bliver jobsøgende.

A-kassens opgave er at yde dig økonomisk støtte, idet du ikke længere har en indkomst, der normalt vil kunne understøtte dit daglige forbrug og omkostninger. En fagforening derimod assisterer dig med juridisk hjælp. Derfor vil du heller aldrig modtage penge fra din fagforening ligesom du vil gøre fra din A-kasse.

Et godt forslag til en A-kasse og fagforening for selvstændige, er Ase. De slår sig op på at være A-kasse og fagforening for selvstændige og har specialiseret sig her inden for, og du kan være sikker på at de har alle de nødvendige informationer omkring selvstændiges rettigheder. Ikke nok med at de er velinformeret, er de også altid opdateret på hvad der gør og rør på sig. Eksempelvis de nye regler, der kommer her den 1. oktober, vil du også kunne læse mere om inde på deres hjemmeside. Derfor kan du som selvstændig sikkert vælge Ase som A-kasse og fagforening. Selvom der også er andre A-kasser der gerne tager imod alle typer faggrupper, vil det være en fordel at vælge A-kassen, der er branchespecifik for de har helt styr på reglerne og betingelserne inden for den givne branche. Ikke fordi, man ikke vil kunne forvente det samme for en A-kasse og fagforening, hvor alle faggrupper er velkomne.