Artikler

Se alle vores artikler, og bliv klogere på hvilken A-kasse der passer til dig.

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde er arbejde, der kan besiddes af personer, der er ufaglærte. Ufaglært arbejde er altså arbejde, der kan laves, uden at personen, der laver det, behøver at have en uddannelse inden for faget. Begrebet ufaglært stammer oprindeligt fra det lærlingesystem,...

Trækprocent

Trækprocent

Trækprocenten er et udtryk for den andel af en indtægt, der bliver trukket af SKAT. Trækprocenten er, som navnet antyder, angivet i procent. Der er flere forskellige former for skat, der skal betales af en indtægt. Summen af disse former for skat giver trækprocenten....

Praktik

Praktik

Praktik betyder i ordets fornemste forstand udøvelse eller fremgangsmåde. Dette kommer af det latinske ord practica. Praktik er altså det modsatte af teori, hvor man med teoretisk viden lærer. Hvis man laver noget praktisk, lærer med ved at udøve eller prøve teori af...

Pensionsopsparing

Pensionsopsparing

En pensionsopsparing kan siges at være en opsparing til alderdommen; altså til den tid, hvor man er gået på pension og derfor ikke længere har en indkomst i form af lønninger. Pensionsopsparingen sker i pensionskasser, der altså forvalter pensionsopsparingen.  ...

Orlov fra arbejde

Orlov fra arbejde

Hvis du får orlov fra dit arbejde, betyder det, at der er en længere periode, hvor du ikke skal arbejde; du får tjenestefrihed. Dine muligheder for orlov afhænger i høj grad af dine ansættelsesforhold. Der kan være aftalt forhold om orlov i din overenskomst eller i...

Opsigelse: regler og hvad du bør opmærksom på

Opsigelse: regler og hvad du bør opmærksom på

En opsigelse er noget, du indgiver, hvis du ønsker at stoppe på en given arbejdsplads. Din arbejdsgiver kan også give dig din opsigelse – altså fyre dig fra dit arbejde. Der er nogle forskellige regler for, hvad en opsigelse skal indeholde, og disse forskellige regler...

Må man arbejde under barsel?

Må man arbejde under barsel?

I Danmark har alle forældre ret til barselsorlov eller forældreorlov. I orlovsperioden kan forældre gå hjemme og passe det lille barn. Der er forskellige regler for, hvor mange ugers orlov nybagte mødre og fædre får.   Hvornår kan du gå på barsel? Først og...

Må man arbejde som pensionist?

Må man arbejde som pensionist?

Som folkepensionist i Danmark får man folkepension. Dette er en ydelse, alle pensionister har ret til, når de har nået pensionsalderen og går på pension. Man må dog også gerne arbejde, selvom man er pensionist. Det er dog kun tilladt at arbejde i et begrænset omfang,...

Må man arbejde som førtidspensionist?

Må man arbejde som førtidspensionist?

Når man bliver tilkendt førtidspension i Danmark, sker det af en grund. Denne grund er, at det vurderes, at du ikke vil kunne forsørge dig selv gennem et arbejde – og at du ikke vil kunne komme til det. Du må dog gerne arbejde, selvom du er blevet tilkendt...

Lønseddel

Lønseddel

En lønseddel kan ses som lønmodtagerens kvittering. På denne kvittering kan lønmodtageren se sin løn for en given lønperiode. Derudover kan lønmodtageren se og sikre sig, at der er trukket ATP, Arbejdsmarkedsbidrag og skat af lønnen. Lønsedlen er lovpligtig, og det er...

Lønforhandlinger

Lønforhandlinger

Hvis du er lønmodtager, bør du forhandle din løn med din arbejdsgiver en gang imellem; en gang om året eller en gang hvert andet år, alt efter hvad du forventer og fortjener. Som arbejdsgiver bør du også forvente, at dine medarbejdere vil have lønforhandlinger – og du...

Kørepenge

Kørepenge

Kørepenge er det, der i fagsprog kaldes skattefri befordringsgodtgørelse. Skattefri befordringsgodtgørelse er altså det, de fleste kender som kørepenge i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel. Kørepenge er noget, en lønmodtager kan modtage, når denne benytter sin egen...

Kontanthjælp

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en universel ydelse, der udbetales til personer i Danmark, der ellers ikke har mulighed for at forsørge sig selv eller sin familie. Der er forskellige takster for kontanthjælp, der bliver udbetalt ud fra forskellige livsvilkår og -situationer. Hvis du...

Kan man få barselsdagpenge uden A-kasse?

Kan man få barselsdagpenge uden A-kasse?

I Danmark er alle mødre berettiget til barselsorlov i forbindelse med en fødsel, ligesom alle fædre også er berettiget til orlov i forbindelse med et barns ankomst. Der er dog forskellige rettigheder for løn og dagpenge under barsel alt efter, hvordan ens situation...

Jobprøvning

Jobprøvning

Jobprøvning, eller arbejdsprøvning, er noget, personer, der modtager offentlige ydelser, kan komme i. Grunden til, at personer, der modtager offentlige ydelser, kan komme i jobprøvning, er, at kommunen skal se, hvor stor arbejdsevnen er hos personerne. Dette kan være...

Jobcenter

Jobcenter

Det er fordelagtigt, at et land har en så høj beskæftigelsesfrekvens som muligt. Derfor er det også en fordel, at ledige hjælpes i arbejde. Dette er noget af det, jobcentre hjælper med. Danske jobcentre ejes af danske kommuner. Jobcentrene i Danmark tilbyder den samme...

Hvordan opsiger man sit job?

Hvordan opsiger man sit job?

Hvis du vil opsige dit job, kan du være underlagt regler, der beskriver, hvordan dette skal gøres. Dette gælder, hvis du er funktionær, eller hvis det fremgår af din overenskomst, din personalepolitik eller din ansættelseskontrakt.   Det går ikke kun med at lave...

Hvordan laver man en ansøgning til job?

Hvordan laver man en ansøgning til job?

Hvis man vil have et nyt job, skal man ansøge om det. Når man vil ansøge om et job, skal man typisk sende en motiveret ansøgning og sit CV. Der er ikke nogen klare regler for, hvad en ansøgning skal indeholde, men der er nogle oplysninger, der er gode at have med,...

Hvor søger man job?

Hvor søger man job?

Når man er ledig og jobsøgende, er der flere muligheder for, hvordan og hvor man kan søge job. Først og fremmest er det vigtigt at vide, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man modtager ydelser, der kan anses som kompensation for arbejdsløshed,...

Hvor mange timer skal man arbejde for at få dagpenge?

Hvor mange timer skal man arbejde for at få dagpenge?

Der er regler for, hvem der kan modtage dagpenge – og der er regler for, hvem der kan få hvilken sats. Dagpenge er noget, man i Danmark kan modtage, hvis man er arbejdsløs og medlem af en A-kasse. Derfor kan dagpenge altså ses som en forsikring i forbindelse med...

Hvor mange timer må man arbejde som 16-årig?

Hvor mange timer må man arbejde som 16-årig?

Hvis man er på det danske arbejdsmarked, er der nogle regler, man er omfattet af. Dette gælder uanset, om man også er omfattet af en overenskomst, eller om man har en særlig personalepolitik på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren skal sørge for, at lønmodtageren overholder...

Hvor mange timer må man arbejde på efterløn?

Hvor mange timer må man arbejde på efterløn?

Efterløn er en ydelse, man kan få, hvis man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er ikke alle, der er berettiget til at modtage efterløn. Hvis du vil modtage efterløn, skal du nemlig være medlem af en A-kasse, hvortil du skal betale efterlønsbidrag. Hvis du er...

Tips til jobsamtalen

Tips til jobsamtalen

En jobsamtale finder typisk sted i udvælgelsesprocessen, når en arbejdsgiver har nogle interessante kandidater at afholde jobsamtaler med. Du kan altså se jobsamtalen som en mulighed for at sælge dig selv bedst muligt, så du kan blive valgt til jobbet frem for de...

Hvordan anmelder man sort arbejde?

Hvordan anmelder man sort arbejde?

Sort arbejde er ulovligt i Danmark. Sort arbejde er betegnelsen for arbejde, der er lønnet, men som der ikke betales skat af. Hvis du eksempelvis laver en vennetjeneste, og du modtager penge for dette, er det kategoriseret som sort arbejde. Mere organiserede former...

Hvad kan man arbejde med som 13-årig?

Hvad kan man arbejde med som 13-årig?

Hvis man er mellem 13 og 18 år, er man ungarbejder, hvis man er lønmodtager i Danmark. Ungarbejdere er omfattet af nogle særlige regler under lovgivningen. Dette er tilfældet for at beskytte de unge, der er på arbejdsmarkedet. Der er eksempelvis regler for, hvilke...

Hvor mange dage må man arbejde i træk?

Hvor mange dage må man arbejde i træk?

På det danske arbejdsmarked, der består af selvstændige, frivillige, arbejdsgivere og lønmodtagere, er der nogle forskellige regler, der gælder. Nogle er omfattet af en kollektiv overenskomst, mens andre har nogle særlige ansættelsesforhold eller er omfattet af en...

Hvad kan man arbejde med som 15-årig?

Hvad kan man arbejde med som 15-årig?

Som 15-årig er man kategoriseret som ungarbejder, hvis man er i arbejde – man er ungarbejder, hvis man er lønmodtager mellem 13 og 18 år. Som ungarbejder er der nogle ting, man skal være opmærksom på; der er nemlig nogle ting, man ikke må arbejde med. Primært er det...

Hvor gammel skal man være for at arbejde?

Hvor gammel skal man være for at arbejde?

I Danmark er der regler for, hvor gammel man skal være for at arbejde. Disse regler er lavet for at beskytte børn og unge mod børnearbejde, ligesom de er lavet for at beskytte børn og unges rettigheder, når de kommer i arbejde. Reglerne er indbefattet i...

Hvad er statisk arbejde?

Hvad er statisk arbejde?

Statisk arbejde er en betegnelse for arbejde, der foregår i en statisk arbejdsstilling. Altså bruges begrebet statisk arbejde om en ergonomisk arbejdsform, hvor kroppen befinder sig i samme arbejdsstilling i længere tid. Der kan for eksempel være tale om statisk...

Studiejob

Studiejob

Når man er studerende i Danmark, er man så heldig og privilegeret, at man har ret til at modtage SU – i hvert fald, hvis man er over 18 år, og man ikke har brugt alle sine SU-klip. Det kan dog være svært at overleve – for ikke at tale om at leve – på en SU. Derfor...

Hvor mange timer må man arbejde om dagen?

Hvor mange timer må man arbejde om dagen?

I Danmark har vi en lov, der kaldes Arbejdsmiljøloven. Denne lov er til for at sikre lønmodtageres rettigheder og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid. Der er lavet nogle særlige regler for, hvor meget lønmodtagere må arbejde. Det er gjort af den simple grund, at...

Hvad er dynamisk arbejde?

Hvad er dynamisk arbejde?

Der findes flere forskellige former for arbejde, hvis man ser det ud fra et ergonomisk synspunkt. De to typer af arbejde, der oftest tales om, er dynamisk og statisk arbejde. Disse to ergonomiske arbejdsformer kan ses som værende hinandens modsætninger.   Hvad er...

Hvad er administrativt arbejde?

Hvad er administrativt arbejde?

Administrativt arbejde kan indebære flere ting, men som udgangspunkt består administrativt af arbejde, hvor man selvsagt skal administrere noget. I mange tilfælde skal man administrere noget for andre. En administration har typisk til formål at varetage en eller anden...

Hvad er empowerment i socialt arbejde?

Hvad er empowerment i socialt arbejde?

Socialt arbejde er en særlig form for arbejde, hvor man har nogle klare målsætninger. Målene med socialt arbejde er at løse forskelligartede sociale problemer. De sociale problemer kan eksempelvis være arbejdsløshed. Socialt arbejde kan eksempelvis også være at...

Hvad er socialt arbejde?

Hvad er socialt arbejde?

Socialt arbejde er arbejde, der søger at løse sociale problemer. Sociale problemer kan forstås som problemer med det enkelte menneske, men det kan også forstås som problemer for samfundet; herunder arbejdsløshed, sociale forandringer, menneskerettigheder og meget...

Hvad er sort arbejde?

Hvad er sort arbejde?

Sort arbejde er arbejde, der er lønnet, men som der ikke betales skat af. Sort arbejde omfatter både systematisk snyd med skattesvig og almindelige vennetjenester, der belønnes med løn eller gaver. Når man taler om sort arbejde, skelner man ofte mellem disse to typer;...

Hvor mange kilo må man løfte på arbejde?

Hvor mange kilo må man løfte på arbejde?

Der er regler for mange ting på arbejdsmarkedet. Dette er dog ikke overraskende, for uden reglerne ville det være svært at holde danskerne på arbejdsmarkedet i en så lang årrække. Eksempelvis er der regler for arbejdstid og løn. Dette er ofte overenskomstbestemt. Der...

Hvad er etik i socialt arbejde?

Hvad er etik i socialt arbejde?

Etik kan på mange måder defineres som overvejelser om, hvad der er rigtigt eller forkert at gøre. Der er etiske normer for, hvordan man bør opføre sig som menneske, ligesom der er for, hvordan man skal opføre sig på sin arbejdsplads. Der er forskellige etikker i...

Hvad er piccolinejob?

Hvad er piccolinejob?

En piccoline er betegnelsen for en kvindelig piccolo, der sædvanligvis kan arbejde på et kontor eller i en anden virksomhed. En piccoline kan varetage mange forskellige arbejdsopgaver, men typisk skal en piccoline lave forefaldende arbejde, der kan gøre hverdagen...

Hvad er lean arbejde?

Hvad er lean arbejde?

Lean er en måde at tænke sin forretning på. Lean handler nemlig, kort fortalt, om, at man ønsker at skabe værdi for kunderne ved hjælp af den mindst mulige indsats. Kunden er, ifølge Lean-princippet, ikke nødvendigvis slutbrugeren af et givent produkt eller en given...

Hvad er job med løntilskud?

Hvad er job med løntilskud?

Job med løntilskud er, kort fortalt, et tilbud til arbejdsløse i Danmark, der skal hjælpe med at få dem ind på eller tilbage på markedet. Man kan komme i løntilskud, hvis man er ledig, og hvis man vil ind på arbejdsmarkedet eller ønsker nye faglige eller...

Hvad er fuld beskæftigelse?

Hvad er fuld beskæftigelse?

Når man taler om økonomiske tal, der kan knyttes til det danske arbejdsmarked, kan man tale om arbejdsstyrken og beskæftigelsesfrekvensen. Mens arbejdsstyrken fortæller noget om, hvor mange personer i et land, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, fortæller...

Fyring: Hvad er reglerne, og hvad gør du, hvis du bliver fyret?

Fyring: Hvad er reglerne, og hvad gør du, hvis du bliver fyret?

Du kan selv sige op, hvis du ikke ønsker at fortsætte med at arbejde på en given arbejdsplads, men din arbejdsgiver kan også fyre dig – af flere årsager. Årsagen til fyringen skal være saglig, og hvis du er funktionær, har du ret til en saglig begrundelse for, hvorfor...

Hvad er en freelancer?

Hvad er en freelancer?

Der findes mange forskellige ansættelsesformer, og der findes mange forskellige former for arbejde. Man kan arbejde fuldtid som lønmodtager, man kan være selvstændig erhvervsdrivende, man kan være i flexjob, i arbejdsprøvning i virksomhedspraktik eller noget helt...

Hvad er fradrag og hvilke typer fradrag findes der?

Hvad er fradrag og hvilke typer fradrag findes der?

I Danmark betaler vi skat – vi betaler skat af alle de penge, vi tjener. For hver krone, vi tjener, skal der betales en procentsats i skat. Der findes dog forskellige skattefradrag. Disse fradrag er dele af din indkomst, som du ikke skal betale skat af. Fradragene er...

Reglerne for beskatning af firmabil

Reglerne for beskatning af firmabil

En firmabil er en bil, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Medarbejderen kan altså bruge firmabilen, men det er arbejdsgiveren, der betaler for bilen. Nogle arbejdsgivere giver medarbejderen en firmabil til rådighed, som medarbejderne også må køre i privat....

Hvad er Feriepenge? Find informationer om feriepenge her

Hvad er Feriepenge? Find informationer om feriepenge her

Feriepenge er penge, lønmodtagere modtagere, når de holder ferie – hvis de vel at mærke har optjent feriepenge. Lønmodtagere optjener feriepenge fra 1. januar til 31. december. Altså løber det år, feriepengene optjenes på, sammen med kalenderåret. Fra 1. maj året...

Hvor mange timer skal man arbejde for at være fuldtidsforsikret?

Hvor mange timer skal man arbejde for at være fuldtidsforsikret?

I Danmark findes der A-kasser. Disse A-kasser kan lønmodtagere og studerende vælge at være medlem af og betale kontingent til. Hvis dette gøres, vil lønmodtageren eller den studerende kunne optjene ret til dagpenge ved arbejdsløshed. Dagpenge er en slags forsikring...

Er A-kasse fradragsberettiget?

Er A-kasse fradragsberettiget?

En A-kasse er en såkaldt Arbejdsløshedskasse. En A-kasse administrerer flere forskellige ting. Udbetaling af dagpenge er en af de største opgaver, A-kassen har. I Danmark er det frivilligt, om man ønsker at være medlem af en A-kasse. Hvis man ikke er medlem af en...

Beskæftigelsesfrekvens

Beskæftigelsesfrekvens

Beskæftigelsen i et land har stor påvirkning på landets generelle velstand. Ved antal beskæftigede danskere forstås det antal af danskere, der er beskæftigede – altså har et arbejde. Det vil altså sige, at det både er almindelige lønmodtagere samt selvstændige...

Hvad er beskæftigelsesfradrag?

Hvad er beskæftigelsesfradrag?

Et beskæftigelsesfradrag er et fradrag, der gives til alle med en AM-bidragspligtig indkomst eller en virksomhed med overskud. Hvis du har en indkomst, hvoraf du betaler arbejdsmarkedsbidrag, er du altså berettiget til et fradrag af denne indkomst. Det samme gør sig...

Vil du arbejde i udlandet? Hvad er dine muligheder?

Vil du arbejde i udlandet? Hvad er dine muligheder?

Der findes mange muligheder for at kunne komme til at arbejde i udlandet. Man kan både arbejde som frivillig i udlandet, og man kan have lønnet arbejde i udlandet. Især er der rigtig mange unge mennesker, der vælger at arbejde frivilligt i udlandet i forbindelse med...

Vil du arbejde hjemmefra?

Vil du arbejde hjemmefra?

Hjemmearbejde er noget, nogle arbejdsgivere tilbyder medarbejdere. På nogle arbejdspladser er det normalt, at man arbejder hjemmefra, mens det på andre arbejdspladser ikke er en mulighed. Dette afhænger naturligvis af de arbejdsopgaver, der skal løses. Selvstændige...

Hvad er en ansættelseskontrakt

Hvad er en ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt er, som navnet antyder, en kontrakt, lønmodtagere modtager ved ansættelse. I Danmark er det lovpligtigt, at arbejdsgivere skal udarbejde og udlevere en ansættelseskontrakt til medarbejdere, der arbejder mere end otte timer i den givne...

Må man arbejde, når man er sygemeldt?

Må man arbejde, når man er sygemeldt?

Når man bliver sygemeldt fra sit arbejde, er der nogle ting, man må, og der er nogle ting, man ikke må. Det kan være svært at overskue, hvilke ting der er tilladte. Når man er sygemeldt, uanset om man får sygedagpenge eller fuld løn som funktionær, må man ikke...

Dagpenge

Dagpenge

Dagpenge er en slags frivillig forsikringsordning for lønmodtagere. Dagpenge udbetales i forbindelse med arbejdsløshed, og dagpengene udbetales af A-kassen. Hvis man modtager dagpenge, vil man altså ikke modtage kontanthjælp, som ligeledes er en kompensation for...

Hvad er en fagforening?

Hvad er en fagforening?

En fagforening er en forening, der er ejet af medlemmerne. Dette giver meget god mening, idet en fagforening også er en forening, der er til for medlemmerne. Fagforeningen har altid medlemmers interesse for øje i alle henseender i forbindelse med ansættelse i...

Hvad er en A-kasse?

Hvad er en A-kasse?

En A-kasse er en slags forsikringsgiver for arbejdsløse. Hvis man er medlem af en A-kasse, og har været det i minimum et år, kan man nemlig modtage dagpenge, hvis man bliver arbejdsløs. Det betyder således, at man kan modtage dagpenge i stedet for kontanthjælp, hvis...