← Tilbage til artikler
Af: Kevin Aghballe

Beskæftigelsesfrekvens

Skrevet: 4. september 2018

Beskæftigelsen i et land har stor påvirkning på landets generelle velstand. Ved antal beskæftigede danskere forstås det antal af danskere, der er beskæftigede – altså har et arbejde. Det vil altså sige, at det både er almindelige lønmodtagere samt selvstændige erhvervsdrivende, der er omfattet under dette tal. Mens beskæftigede personer er antallet af de personer, der er beskæftigede, er arbejdsstyrken antallet af de personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet; altså både lønmodtagere, selvstændige og arbejdsløse.

Grunden til, at antallet af beskæftigede personer i et land påvirker den generelle velstand i landet, er, at høj beskæftigelse typisk betyder høje skatteindtægter. Derfor er det også en stor interesse for politikerne at få en høj beskæftigelse i Danmark. Jo flere beskæftigede, des flere skatteindtægter samt færre udgifter til offentlige ydelser. Det politiske mål er derfor også typisk at opnå fuld beskæftigelse. Fuld beskæftigelse betyder, at der ikke er nogen ufrivillig arbejdsløshed; altså, at der er fuldstændig lighed mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Dette kan anses som en situation, der er hypotetisk og umulig at opnå. Til trods for dette anses fuld beskæftigelse altså som det ultimative økonomi-politiske mål.

 

Beskæftigelsesfrekvens i EU

Beskæftigelsesfrekvensen er således antallet af personer i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år, der er i beskæftigelse. Eurostat, som er EU’s statistiske kontor, opgør beskæftigelsesfrekvensen i de forskellige lande i EU, herunder Danmark.

SE OGSÅ: FIND BILLIG A-KASSE

Beskæftigelsesfrekvensen i forskellige lande afhænger af forskellige faktorer. Blandt andet afhænger beskæftigelsesfrekvensen af de traditioner, der er på arbejdsmarkedet. Hvis der er tradition for, at kvinder er aktive på arbejdsmarkedet, vil beskæftigelsesfrekvensen højst sandsynligt være højere, end hvis det kun var mænd, der var velkomne på arbejdsmarkedet. Også uddannelsesniveauet i landet har betydning for beskæftigelsesfrekvensen. Den generelle økonomiske situation i landet påvirkes, som nævnt, af beskæftigelsesfrekvensen. Dog gælder dette også omvendt. Hvis der er lavkonjunktur i et land, vil landets beskæftigelsesfrekvens naturligt falde, ligesom beskæftigelsesfrekvensen naturligt vil stige, hvis der er højkonjunktur i landet.

 

Hvad er beskæftigelsesfrekvens?

Beskæftigelsesfrekvensen er altså, kort fortalt, den del af arbejdsstyrken, der er beskæftiget. Beskæftigelsesfrekvensen er altså et tal, der forklarer, hvor stor en del af den arbejdsdygtige befolkning der er i beskæftigelse; herunder medregnes både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Det er positivt, hvis der er en høj beskæftigelsesfrekvens i et land, idet personer, der er beskæftiget, bedre kan bidrage til landets økonomi og generelle velstand.

Prøv vores gratis prissammenligner

Med vores prissammenligner kan du nemt og hurtigt finde den billigste A-kasse tilgængeligt. Den giver dig et overblik over priserne og fordelene ved de mange A-kasser, og du kan blot vælge den som opfylder dine kriterier. Det er uforpligtende og helt gratis!

Seneste indlæg

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde er arbejde, der kan besiddes af personer, der er ufaglærte. Ufaglært arbejde er altså arbejde, der kan laves, uden at personen, der laver det, behøver at have en uddannelse inden for faget. Begrebet ufaglært stammer oprindeligt fra det lærlingesystem,...

Trækprocent

Trækprocent

Trækprocenten er et udtryk for den andel af en indtægt, der bliver trukket af SKAT. Trækprocenten er, som navnet antyder, angivet i procent. Der er flere forskellige former for skat, der skal betales af en indtægt. Summen af disse former for skat giver trækprocenten....

Praktik

Praktik

Praktik betyder i ordets fornemste forstand udøvelse eller fremgangsmåde. Dette kommer af det latinske ord practica. Praktik er altså det modsatte af teori, hvor man med teoretisk viden lærer. Hvis man laver noget praktisk, lærer med ved at udøve eller prøve teori af...