← Tilbage til artikler
Af: Kevin Aghballe

Dagpenge

Skrevet: 3. september 2018

Dagpenge er en slags frivillig forsikringsordning for lønmodtagere. Dagpenge udbetales i forbindelse med arbejdsløshed, og dagpengene udbetales af A-kassen. Hvis man modtager dagpenge, vil man altså ikke modtage kontanthjælp, som ligeledes er en kompensation for arbejdsløse. Dagpenge er en frivillig forsikringsordning, idet det er selvvalgt, om man vil være medlem af en A-kasse – og du skal være medlem af en A-kasse for at have ret til dagpenge i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom eller lignende. I forbindelse med sygdom, graviditet, skader eller lignende, kan du modtage sygedagpenge, som altså ikke er helt det samme som arbejdsløshedsdagpenge.

Når du er medlem af en A-kasse, betaler du et kontingent. Dette kontingent, samt statsstøtte og arbejdsmarkedsbidraget, som betales af lønmodtagere, finansierer dagpengene, der gives til A-kassens medlemmer, som er arbejdsløse. Hvis du vil have ret til dagpenge, skal du dog have været medlem af en A-kasse i minimum et år. Du behøver ikke at have været medlem af den samme A-kasse i et år, for at være berettiget til dagpenge, men du skal altså have været medlem af en eller flere A-kasser i et år. Ydermere skal du være registreret som arbejdssøgende i jobcentret. Desuden er der regler for, hvor meget du minimum skal have arbejdet de seneste tre år, hvis du vil have dagpenge. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 52 uger inden for de seneste tre år, hvis du vil modtage dagpenge. Hvis du er deltidsforsikret, skal du have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 34 uger inden for de seneste tre år, hvis du vil have dagpenge.

SE OGSÅ: FIND BILLIG A-KASSE

Dagpengesatsen er bestemt af A-kasserne, og de varierer derfor. Der er dog ikke meget variation i beløbene. Dagpengeperioden er dog ens, uanset hvilken A-kasse du er medlem af. Tilbage i 1995 var dagpengeperioden på hele syv år. Man kunne altså modtage dagpenge i syv år, hvis man var arbejdsløs. I 1997 blev perioden sat ned til fire år. Dagpengeperioden har været på fire år helt indtil år 2013, hvor den igen blev sænket. Dagpengeperioden er nu på to år. Du er altså nu berettiget til at få dagpenge i to år, hvis du er arbejdsløs, og du opfylder kravene for dagpengeret.

Den frivillige forsikringsordning, altså retten til dagpenge, er en væsentlig del af den danske Flexicurity Model. Det er kun de statsstøttede A-kasser, der kan udbetale arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge.

Prøv vores gratis prissammenligner

Med vores prissammenligner kan du nemt og hurtigt finde den billigste A-kasse tilgængeligt. Den giver dig et overblik over priserne og fordelene ved de mange A-kasser, og du kan blot vælge den som opfylder dine kriterier. Det er uforpligtende og helt gratis!

Seneste indlæg

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde er arbejde, der kan besiddes af personer, der er ufaglærte. Ufaglært arbejde er altså arbejde, der kan laves, uden at personen, der laver det, behøver at have en uddannelse inden for faget. Begrebet ufaglært stammer oprindeligt fra det lærlingesystem,...

Trækprocent

Trækprocent

Trækprocenten er et udtryk for den andel af en indtægt, der bliver trukket af SKAT. Trækprocenten er, som navnet antyder, angivet i procent. Der er flere forskellige former for skat, der skal betales af en indtægt. Summen af disse former for skat giver trækprocenten....

Praktik

Praktik

Praktik betyder i ordets fornemste forstand udøvelse eller fremgangsmåde. Dette kommer af det latinske ord practica. Praktik er altså det modsatte af teori, hvor man med teoretisk viden lærer. Hvis man laver noget praktisk, lærer med ved at udøve eller prøve teori af...