← Tilbage til artikler
Af: Kevin Aghballe

Hvad er empowerment i socialt arbejde?

Skrevet: 24. september 2018

Socialt arbejde er en særlig form for arbejde, hvor man har nogle klare målsætninger. Målene med socialt arbejde er at løse forskelligartede sociale problemer. De sociale problemer kan eksempelvis være arbejdsløshed. Socialt arbejde kan eksempelvis også være at arbejde for bedre menneskerettigheder. Socialt arbejde handler således om at løse samfundsmæssige problemer, ligesom det handler om at løse problemer for det enkelte individ. Der er forskellige metoder og principper inden for socialt arbejde; empowerment er et af de principper.

Der findes rigtig mange forskellige eksempler på, hvad empowerment er. I socialt arbejde er empowerment dog et meget velkendt begreb, som knytter sig til nogle helt særlige nøgleord, herunder egetansvar, myndiggørelse, handlekraft og egen indflydelse. Empowerment inden for socialt arbejde handler altså om at skabe en proces, hvor det enkelte individ, den enkelte gruppe eller den enkelte organisation får kontrol og magt over egen situation.

SE OGSÅ: FIND BILLIG A-KASSE OG FAGFORENING

Der arbejdes ud fra princippet om empowerment i mange forskellige former for socialt arbejde. Blandt andet inden for beskæftigelsesarbejde arbejdes der meget med empowerment; hvordan kan man få borgeren til at tage ansvar for sin egen situation, så denne kan bruge sit potentiale bedst muligt. Her bruges empowerment til at hjælpe det enkelte individ, ligesom det bruges til at løse et samfundsmæssigt problem, nemlig arbejdsløshed.

 

Forskellige former for empowerment

Der findes forskellige forståelse for empowerment i forbindelse med socialt arbejde. Først og fremmest er der den neoliberale variant af empowerment, der foreskriver, at individet selv skal have valgmuligheder. Disse valgmuligheder skal gøre individet i stand til at tage ansvar for sin egen situation og derpå forfølge de socialt orienterede mål, individet måtte have. Der findes også den socialliberale variant af empowerment, som bygger på en forståelse om, at inddragelse og myndiggørelse af flere mennesker kan være med til sikre, at individet selv tager ansvar. Sidst findes den samfundskritiske variant, som bygger på en forståelse om, at individet er en del af en gruppe – en samfundsgruppe eller et helt samfund – hvorfor strukturer i denne gruppe skal ændres for, at individet kan ændre sin egen situation.

Empowerment i socialt arbejde kan altså ses som en proces, hvor individet selv skal blive i stand til at løse sine problemer. Begrebet bruges inden for flere former for socialt arbejde, men man arbejder især med det på beskæftigelsesområdet.

Prøv vores gratis prissammenligner

Med vores prissammenligner kan du nemt og hurtigt finde den billigste A-kasse tilgængeligt. Den giver dig et overblik over priserne og fordelene ved de mange A-kasser, og du kan blot vælge den som opfylder dine kriterier. Det er uforpligtende og helt gratis!

Seneste indlæg

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde er arbejde, der kan besiddes af personer, der er ufaglærte. Ufaglært arbejde er altså arbejde, der kan laves, uden at personen, der laver det, behøver at have en uddannelse inden for faget. Begrebet ufaglært stammer oprindeligt fra det lærlingesystem,...

Trækprocent

Trækprocent

Trækprocenten er et udtryk for den andel af en indtægt, der bliver trukket af SKAT. Trækprocenten er, som navnet antyder, angivet i procent. Der er flere forskellige former for skat, der skal betales af en indtægt. Summen af disse former for skat giver trækprocenten....

Praktik

Praktik

Praktik betyder i ordets fornemste forstand udøvelse eller fremgangsmåde. Dette kommer af det latinske ord practica. Praktik er altså det modsatte af teori, hvor man med teoretisk viden lærer. Hvis man laver noget praktisk, lærer med ved at udøve eller prøve teori af...