← Tilbage til artikler
Af: Kevin Aghballe

Hvad er etik i socialt arbejde?

Skrevet: 24. september 2018

Etik kan på mange måder defineres som overvejelser om, hvad der er rigtigt eller forkert at gøre. Der er etiske normer for, hvordan man bør opføre sig som menneske, ligesom der er for, hvordan man skal opføre sig på sin arbejdsplads. Der er forskellige etikker i forskellige situationer og på forskellige arbejdspladser.

Når man arbejder med socialt arbejde, betyder det ofte, at man arbejder med individer, der er udsatte på den ene eller anden måde. Eksempelvis er en socialrådgiver et eksempel på en person, der arbejder med socialt arbejde, og som ofte står over for personer, der er meget sårbare. Derfor kan en socialrådgiver også komme ud for mange etiske dilemmaer i forbindelse med sit arbejde.

 

Hvad er et etisk dilemma? 

Et etisk dilemma betyder, at to eller flere etiske værdier konflikter med hinanden – altså når man ikke kan følge en etisk værdi uden at bryde med en anden. I socialt arbejde er etiske dilemmaer almindelige, og det er op til den sociale medarbejder at foretage en faglig vurdering af, hvordan det etiske dilemma skal løses, så det får de bedst mulige konsekvenser.

SE OGSÅ: FIND BILLIG A-KASSE

Når man arbejder med socialt arbejde, bliver man ofte involveret i andre menneskers liv, og dette gælder i virkeligheden for de fleste former for arbejde, der involverer menneskelig interaktion. Sociale medarbejdere skal derfor også hele tiden have etik og moral i tankerne. Etiske værdier kan ændre sig fra situation til situation, alt efter hvilke etikker de konflikter med. Derfor er den faglige vurdering af etikken og den korrekte handlemåde altafgørende i forbindelse med etik i socialt arbejde.

 

Etik generelt

Når man taler om etik, taler man oftest om to forskellige former for etik, som kan tænkes ind i den faglige vurdering. Hvis man træffer en etisk beslutning af en handling ud fra et synspunkt om pligtetik, vil man se på handlingen som en isoleret gerning. Man vil altså se på, om handlingen er i overensstemmelse med de etiske værdier, og man vil ikke se på de konsekvenser, handlingen afføder. Modsat vil man, hvis man ser på nytteetik, se på, hvilke konsekvenser en handling har. Derfor vil man ud fra dette synspunkt bedømme en handlings etiske værdi ud fra de konsekvenser, handlingen medfører.

Prøv vores gratis prissammenligner

Med vores prissammenligner kan du nemt og hurtigt finde den billigste A-kasse tilgængeligt. Den giver dig et overblik over priserne og fordelene ved de mange A-kasser, og du kan blot vælge den som opfylder dine kriterier. Det er uforpligtende og helt gratis!

Seneste indlæg

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde er arbejde, der kan besiddes af personer, der er ufaglærte. Ufaglært arbejde er altså arbejde, der kan laves, uden at personen, der laver det, behøver at have en uddannelse inden for faget. Begrebet ufaglært stammer oprindeligt fra det lærlingesystem,...

Trækprocent

Trækprocent

Trækprocenten er et udtryk for den andel af en indtægt, der bliver trukket af SKAT. Trækprocenten er, som navnet antyder, angivet i procent. Der er flere forskellige former for skat, der skal betales af en indtægt. Summen af disse former for skat giver trækprocenten....

Praktik

Praktik

Praktik betyder i ordets fornemste forstand udøvelse eller fremgangsmåde. Dette kommer af det latinske ord practica. Praktik er altså det modsatte af teori, hvor man med teoretisk viden lærer. Hvis man laver noget praktisk, lærer med ved at udøve eller prøve teori af...