← Tilbage til artikler
Af: Kevin Aghballe

Hvad er fuld beskæftigelse?

Skrevet: 24. september 2018

Når man taler om økonomiske tal, der kan knyttes til det danske arbejdsmarked, kan man tale om arbejdsstyrken og beskæftigelsesfrekvensen. Mens arbejdsstyrken fortæller noget om, hvor mange personer i et land, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, fortæller beskæftigelsesfrekvensen noget om, hvor stor en del af arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år, der er beskæftigede. Jo højere beskæftigelsesfrekvensen er, des bedre er det. Det bedste vil være, hvis vi i Danmark opnår fuld beskæftigelse. Fuld beskæftigelse er nemlig et politisk mål for de fleste lande, selvom dette mål kan virke hypotetisk og urealistisk at nå.

 

Hvad er fuld beskæftigelse?

Fuld beskæftigelse kan siges at være en særlig tilstand på arbejdsmarkedet, som opstår, hvis der er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. Hvis der er fuld beskæftigelse i et land, betyder det altså, at der ikke er nogen arbejdsløshed i landet. Det er et mål i sig selv at opnå fuld beskæftigelse. Dette skyldes, at lav arbejdsløshed betyder flere skatteindtægter og færre udgifter til offentlige bistandsydelser. Fuld beskæftigelse må altså siges at være et stort mål for de fleste lande, selvom det måske reelt set ikke kan lade sig gøre fuldstændigt. Fuld beskæftigelse siger dog ikke noget om, hvor stor en andel af et lands befolkning, der er i beskæftigelse. Det gør beskæftigelsesfrekvensen netop.

SE OGSÅ: FIND BILLIG A-KASSE OG FAGFORENING

Beskæftigelsesfrekvensen bliver beregnet i EU’s statistikorganisation Eurostat. Her sammenlignes beskæftigelsesfrekvensen også for de forskellige lande i EU. Beskæftigelsesfrekvensen er altså en beregning af, hvor mange personer mellem 16 og 66 år i arbejdsstyrken, der er i beskæftigelse. Det betyder, at man ikke kun tæller lønmodtagere med i beregningerne – man tæller også selvstændige erhvervsdrivende og alle, der er i beskæftigelse, med i beregningen.

 

Fuld beskæftigelse – kort fortalt

Fuld beskæftigelse er et udtryk for, at udbuddet og efterspørgslen på arbejdsmarkedet er i overensstemmende. Det betyder altså, at der ikke er frivillig arbejdsløshed i et land, samt at der ikke er mangel på arbejdskraft. Det er meget positivt for et lands situation rent økonomisk, hvis der er fuld beskæftigelse. Jo flere, der er i arbejde, desto flere kan betale skat. Ydermere har staten ikke så mange udgifter til forsørgende bistandshjælp, hvis arbejdsstyrken kan forsørge sig selv. Selvom det altså er et stort økonomisk og politisk mål at opnå fuld beskæftigelse, kan dette mål siges at være et hypotetisk mål, der altid eksisterer, men aldrig helt opnås.

Prøv vores gratis prissammenligner

Med vores prissammenligner kan du nemt og hurtigt finde den billigste A-kasse tilgængeligt. Den giver dig et overblik over priserne og fordelene ved de mange A-kasser, og du kan blot vælge den som opfylder dine kriterier. Det er uforpligtende og helt gratis!

Seneste indlæg

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde er arbejde, der kan besiddes af personer, der er ufaglærte. Ufaglært arbejde er altså arbejde, der kan laves, uden at personen, der laver det, behøver at have en uddannelse inden for faget. Begrebet ufaglært stammer oprindeligt fra det lærlingesystem,...

Trækprocent

Trækprocent

Trækprocenten er et udtryk for den andel af en indtægt, der bliver trukket af SKAT. Trækprocenten er, som navnet antyder, angivet i procent. Der er flere forskellige former for skat, der skal betales af en indtægt. Summen af disse former for skat giver trækprocenten....

Praktik

Praktik

Praktik betyder i ordets fornemste forstand udøvelse eller fremgangsmåde. Dette kommer af det latinske ord practica. Praktik er altså det modsatte af teori, hvor man med teoretisk viden lærer. Hvis man laver noget praktisk, lærer med ved at udøve eller prøve teori af...