← Tilbage til artikler
Af: Kevin Aghballe

Hvor mange timer må man arbejde som 16-årig?

Skrevet: 15. oktober 2018

Hvis man er på det danske arbejdsmarked, er der nogle regler, man er omfattet af. Dette gælder uanset, om man også er omfattet af en overenskomst, eller om man har en særlig personalepolitik på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren skal sørge for, at lønmodtageren overholder disse regler. Dette gælder desuden både for lønmodtagere over og under 18 år. Der er forskellige regler, der skal overholdes, alt efter lønmodtagerens stilling og alder. For eksempel gælder der nogle særlige regler for ungarbejderes arbejdstider, som ikke gælder tilsvarende for lønmodtagere over 18 år.

SE OGSÅ: A-KASSER FOR STUDERENDE

Som 16-årig – eller når man er mellem 15 og 17 år – er der nogle særlige regler, der skal overholdes. Dette er både, når det kommer til arbejdstid, hvileperiode og fridøgn. Som 16-årig kan man i virkeligheden have et fuldtidsarbejde – dog som ungarbejder. Dette afhænger af, om man går i skole.

 

Hvis du stadig befinder dig på skolebænken

Hvis man er 16 år, og man går i skole, må man højst arbejde 12 timer om ugen i de uger, hvor der er skolegang. Arbejdstimerne skal være placeret i tidsrummet mellem klokken 06.00 og 20.00. Der er dog enkelte undtagelser for dette, hvis man eksempelvis er ansat på en tankstation eller i en butik, der lukker senere end klokken 20.00. Dog må man ikke arbejde efter klokken 22.00, hvis man er 16 år. Hvis du går i skole, skal der gå minimum 14 timer, fra du får fri, til du skal møde på arbejde igen. Du skal altså have 14 sammenhængende hviletimer. Som 16-årig, der går i skole, skal du have fri fra arbejde mindst to dage om ugen. De to dage skal være sammenhængende, og de skal være placeret efter din hvileperiode.

Hvis man er 16 år, og man ikke går i skole, må man arbejde op til 40 timer om ugen. Dette gælder også i skolefri uger, hvis man stadig går i skole. Reglerne for arbejdstiden er dog de samme; timerne skal ligge i det samme tidsrum. Hvis du ikke går i skole, skal du have en sammenhængende hviletid på mindst 12 timer; der skal altså gå mindst 12 timer, fra du får fri, til du møder på arbejde igen. Hvis du ikke går i skole, skal du som udgangspunkt have fri to sammenhængende døgn om ugen. Der kan dog undtagelsesvist fraviges fra dette krav, hvis du arbejder indenfor nogle særlige fagområder, herunder landbrug.

Prøv vores gratis prissammenligner

Med vores prissammenligner kan du nemt og hurtigt finde den billigste A-kasse tilgængeligt. Den giver dig et overblik over priserne og fordelene ved de mange A-kasser, og du kan blot vælge den som opfylder dine kriterier. Det er uforpligtende og helt gratis!

Seneste indlæg

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde er arbejde, der kan besiddes af personer, der er ufaglærte. Ufaglært arbejde er altså arbejde, der kan laves, uden at personen, der laver det, behøver at have en uddannelse inden for faget. Begrebet ufaglært stammer oprindeligt fra det lærlingesystem,...

Trækprocent

Trækprocent

Trækprocenten er et udtryk for den andel af en indtægt, der bliver trukket af SKAT. Trækprocenten er, som navnet antyder, angivet i procent. Der er flere forskellige former for skat, der skal betales af en indtægt. Summen af disse former for skat giver trækprocenten....

Praktik

Praktik

Praktik betyder i ordets fornemste forstand udøvelse eller fremgangsmåde. Dette kommer af det latinske ord practica. Praktik er altså det modsatte af teori, hvor man med teoretisk viden lærer. Hvis man laver noget praktisk, lærer med ved at udøve eller prøve teori af...