← Tilbage til artikler
Af: Kevin Aghballe

Jobprøvning

Skrevet: 15. oktober 2018

Jobprøvning, eller arbejdsprøvning, er noget, personer, der modtager offentlige ydelser, kan komme i. Grunden til, at personer, der modtager offentlige ydelser, kan komme i jobprøvning, er, at kommunen skal se, hvor stor arbejdsevnen er hos personerne. Dette kan være i forbindelse med et revalideringsforløb efter et sygdomsforløb hos personer, der menes at have nedsat arbejdsevne.

 

Hvorfor forsøger man med jobprøvning?

Jobprøvningen foretages for, at personer, der har været syge – og derfor har modtaget offentlige ydelser og har været væk fra arbejdsmarkedet – kan komme tilbage til arbejdsmarkedet på de rette vilkår. Arbejdsprøvningen kan også bruges til at dokumentere, at personen ikke kan komme tilbage til arbejdsmarkedet og derfor kan tilkendes eksempelvis førtidspension. Det er nemlig en betingelse for tilkendelse af førtidspension, at arbejdsevnen er så nedsat, at det vil være umuligt at passe et almindeligt job; dette skal således dokumenteres i praksis, hvilket kan ske gennem jobprøvning. Alle, der vil tilkendes førtidspension, skal igennem en form for jobprøvning for at dokumentere den nedsatte arbejdsevne. Det er kun i nogle få tilfælde, at denne form for dokumentation gennem jobprøvning kan udelukkes. Dette gælder for personer, hvor det er formålsløst; altså hvor det er så åbenlyst, at personen ikke kan bringes til selvforsørgelse på nogen anden måde. Dette gælder eksempelvis for personer med udviklingshæmninger, alvorlige hjerneskader, alvorlige sindslidelser eller personer, hvis sygdom er så fremadskridende, at behandlingen kan kategoriseres som udsigtsløs.

SE OGSÅ: SKIFT A-KASSE I DAG

En arbejdsprøvning bliver altså sat i værk for, at kommunen kan bringe borgere til selvforsørgelse – eller dokumentere, at de netop ikke kan dette. En jobprøvning kan iværksættes på forskellige måder, men typisk har kommunerne samarbejdsaftaler med selvstændige aktører, der kan varetage arbejdsprøvningen. Dette gælder i de fleste tilfælde private virksomheder, der tager borgere ind til arbejdsprøvning.

En arbejdsprøvning kan ligeledes benyttes i det første led i en revalidering; forrevalideringen. Her er der tale om aktiviteter, der kan gøre borgeren klar til at varetage et job igen, ligesom der kan være tale om et forløb, hvor borgeren skal afklare, hvad denne vil lave i fremtiden – altså hvilket fagområde, denne finder interessant. Dette kan en jobprøvning være med til at afklare, og derfor kan en jobprøvning altså også føre til andre ting end et job, herunder eksempelvis uddannelse inden for det fagområde, der er interessant og muligt for borgeren at arbejde med.

En jobprøvning kan altså være med til at bestemme en borgers fremtidige forsørgergrundlag, ligesom det kan være med til at klarlægge, hvad en borger skal beskæftige sig med i fremtiden. Det er derfor en hjælp til at få borgere i arbejde, ligesom det er en hjælp til at dokumentere i praksis de borgere, der ikke kan arbejde.

Prøv vores gratis prissammenligner

Med vores prissammenligner kan du nemt og hurtigt finde den billigste A-kasse tilgængeligt. Den giver dig et overblik over priserne og fordelene ved de mange A-kasser, og du kan blot vælge den som opfylder dine kriterier. Det er uforpligtende og helt gratis!

Seneste indlæg

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde er arbejde, der kan besiddes af personer, der er ufaglærte. Ufaglært arbejde er altså arbejde, der kan laves, uden at personen, der laver det, behøver at have en uddannelse inden for faget. Begrebet ufaglært stammer oprindeligt fra det lærlingesystem,...

Trækprocent

Trækprocent

Trækprocenten er et udtryk for den andel af en indtægt, der bliver trukket af SKAT. Trækprocenten er, som navnet antyder, angivet i procent. Der er flere forskellige former for skat, der skal betales af en indtægt. Summen af disse former for skat giver trækprocenten....

Praktik

Praktik

Praktik betyder i ordets fornemste forstand udøvelse eller fremgangsmåde. Dette kommer af det latinske ord practica. Praktik er altså det modsatte af teori, hvor man med teoretisk viden lærer. Hvis man laver noget praktisk, lærer med ved at udøve eller prøve teori af...