← Tilbage til artikler
Af: Kevin Aghballe

Må man arbejde som pensionist?

Skrevet: 15. oktober 2018

Som folkepensionist i Danmark får man folkepension. Dette er en ydelse, alle pensionister har ret til, når de har nået pensionsalderen og går på pension. Man må dog også gerne arbejde, selvom man er pensionist. Det er dog kun tilladt at arbejde i et begrænset omfang, hvis ens lønindkomst ikke skal have indflydelse på pensionen.

 

Så meget må du tjene som pensionist

Pensionister må tjene op til 60.000 kroner om året i lønindkomst ved siden af pensionen, uden at det får konsekvenser for størrelsen på pensionen. Pensionsydelsen kan dog i nogle tilfælde og forblive uændret, selvom folkepensionisten tjener mere end 60.000 kroner om året. Dette afhænger af, hvilke andre indtægter pensionisten har udover folkepensionen og lønindkomsten, herunder eksempelvis udbetalinger fra private pensioner.

SE OGSÅ: FIND DE BILLIGSTE A-KASSER

De 60.000 kroner, en pensionist må tjene i løbet af et kalenderår ved at arbejde, tælles ikke med, når pensionsydelses beregnes. Derfor er det også helt uden bekymring, at pensionister kan arbejde, hvis de blot ikke tjener over 60.000 kroner årligt. Antallet af timer, man må arbejde, er ikke relevante i forhold til, om pensionsydelsen nedsættes; det er kun lønindkomsten, der er relevant i forbindelse med arbejde som pensionist. En årlig lønindkomst på 60.000 kroner svarer dog til, at man kan arbejde fuldtid i tre måneder eller arbejde 10 timer ugentligt, hvis man får en timeløn på 120 kroner.

Ens pension bliver beregnet ud fra, hvor mange indtægter man får udover pensionen. Hvis man har mange øvrige indtægtskilder, kan man risikere at få nedsat sin pension. Dog bliver pensionen aldrig nedsat på grund af lønindtægter på op til 60.000 kroner. Dette gælder uanset, hvor mange andre indtægter man har.

Der er også mange pensionister, der vælger at arbejde frivilligt. Ved frivilligt arbejde forstås arbejde, der ikke er lønnet, og som er organiseret. Det er tilladt at lave frivilligt arbejde som pensionist uden, at det påvirker pensionsydelsen. Der er dog nogle former for ulønnet arbejde, der ikke er tilladt at lave som pensionist. For eksempel må du som pensionist ikke varetage opgaver ulønnet, som en medarbejder ellers skal have løn for at varetage. Det betyder eksempelvis, at du ikke må hjælpe med plejeopgaver og lignende på plejehjem. Dette skal kommunen sørge for, at lønnede medarbejdere gør. Du må dog gerne være besøgsven på et plejehjem eller lave andre frivillige aktiviteter eller frivilligt arbejde.

Prøv vores gratis prissammenligner

Med vores prissammenligner kan du nemt og hurtigt finde den billigste A-kasse tilgængeligt. Den giver dig et overblik over priserne og fordelene ved de mange A-kasser, og du kan blot vælge den som opfylder dine kriterier. Det er uforpligtende og helt gratis!

Seneste indlæg

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde er arbejde, der kan besiddes af personer, der er ufaglærte. Ufaglært arbejde er altså arbejde, der kan laves, uden at personen, der laver det, behøver at have en uddannelse inden for faget. Begrebet ufaglært stammer oprindeligt fra det lærlingesystem,...

Trækprocent

Trækprocent

Trækprocenten er et udtryk for den andel af en indtægt, der bliver trukket af SKAT. Trækprocenten er, som navnet antyder, angivet i procent. Der er flere forskellige former for skat, der skal betales af en indtægt. Summen af disse former for skat giver trækprocenten....

Praktik

Praktik

Praktik betyder i ordets fornemste forstand udøvelse eller fremgangsmåde. Dette kommer af det latinske ord practica. Praktik er altså det modsatte af teori, hvor man med teoretisk viden lærer. Hvis man laver noget praktisk, lærer med ved at udøve eller prøve teori af...