← Tilbage til artikler
Af: Kevin Aghballe

Opsigelse: regler og hvad du bør opmærksom på

Skrevet: 15. oktober 2018

En opsigelse er noget, du indgiver, hvis du ønsker at stoppe på en given arbejdsplads. Din arbejdsgiver kan også give dig din opsigelse – altså fyre dig fra dit arbejde. Der er nogle forskellige regler for, hvad en opsigelse skal indeholde, og disse forskellige regler skal naturligvis overholdes.

En opsigelse skal i mange tilfælde være skriftlig; dette skal den, hvis du er funktionær. Hvis du ikke er funktionær, er der ingen krav om, at din opsigelse skal være skriftlig. Dette skal den således kun, hvis det er angivet i ansættelseskontrakten, som du underskrev ved ansættelsens begyndelse. Selvom det ikke er angivet i ansættelseskontrakten, at din opsigelse skal være skriftlig, kan det være en god ide at aflevere en skriftlig opsigelse alligevel. Dette for at undgå tvivl og misforståelser.

SE OGSÅ: FIND DEN BEDSTE A-KASSE FOR DIG

Du vil have opsigelsesvarsel, som du skal overholde. Igen er der forskellige regler, alt efter om du er funktionær eller ikke. Hvis du er funktionær, skal din opsigelse ske med det gældende opsigelsesvarsel, der er angivet i funktionærloven. Hvis du er omfattet af en overenskomst, vil reglerne for opsigelse fremgå af denne. Hvis du ikke er hverken omfattet af en overenskomst eller af funktionærloven, skal du følge de regler, der er angivet i din ansættelseskontrakt. Du kan altså altid se, hvad der står om opsigelsesvarslet i din ansættelseskontrakt.

Når du laver din opsigelse, kan din arbejdsgiver vælge at fritstille dig. Dette kan du dog ikke sætte krav om. Derfor skal du møde på arbejde som sædvanligt, efter du har sagt op. Dette skal du, hvis du ikke har aftalt andet med din arbejdsgiver. I kan blandt andet aftale, at du skal holde ferie, eller at du skal fritstilles i noget af perioden. Nogle vælger at sygemelde sig, efter de har sagt op. Hvis du gør dette, skal du besøge din læge. Du skal nemlig kunne fremvise en lægeerklæring til din arbejdsgiver.

Hvis arbejdsgiveren opsiger en medarbejder, og medarbejderen ønsker at stoppe før, er det muligt for medarbejderen at indgive en såkaldt kontraopsigelse. Altså en frivillig opsigelse med medarbejderens opsigelsesvarsel frem for arbejdsgiverens.

Det er altafgørende, at en medarbejder overholder sit opsigelsesvarsel. Hvis opsigelsesvarslet ikke overholdes, kan arbejdsgiveren kræve erstatning for den løn, der er udbetalt uretmæssigt.

Hvis en medarbejder bliver opsagt – frivilligt eller ufrivilligt – kan denne bede om en udtalelse eller en anbefaling fra arbejdsgiveren. En udtalelse kan hjælp medarbejderen i en fremtidig jobsøgning. En udtalelse er dog ikke et krav, og den skal således kun laves, hvis arbejdsgiveren ønsker det.

Prøv vores gratis prissammenligner

Med vores prissammenligner kan du nemt og hurtigt finde den billigste A-kasse tilgængeligt. Den giver dig et overblik over priserne og fordelene ved de mange A-kasser, og du kan blot vælge den som opfylder dine kriterier. Det er uforpligtende og helt gratis!

Seneste indlæg

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde er arbejde, der kan besiddes af personer, der er ufaglærte. Ufaglært arbejde er altså arbejde, der kan laves, uden at personen, der laver det, behøver at have en uddannelse inden for faget. Begrebet ufaglært stammer oprindeligt fra det lærlingesystem,...

Trækprocent

Trækprocent

Trækprocenten er et udtryk for den andel af en indtægt, der bliver trukket af SKAT. Trækprocenten er, som navnet antyder, angivet i procent. Der er flere forskellige former for skat, der skal betales af en indtægt. Summen af disse former for skat giver trækprocenten....

Praktik

Praktik

Praktik betyder i ordets fornemste forstand udøvelse eller fremgangsmåde. Dette kommer af det latinske ord practica. Praktik er altså det modsatte af teori, hvor man med teoretisk viden lærer. Hvis man laver noget praktisk, lærer med ved at udøve eller prøve teori af...