Hvis du får orlov fra dit arbejde, betyder det, at der er en længere periode, hvor du ikke skal arbejde; du får tjenestefrihed. Dine muligheder for orlov afhænger i høj grad af dine ansættelsesforhold. Der kan være aftalt forhold om orlov i din overenskomst eller i din ansættelseskontrakt, men der kan også være tilfælde, hvor du ikke har ret til orlov. Dette afhænger i høj grad af, om du er offentligt ansat eller ansat i den private sektor. Der er dog flere tilfælde, hvor din arbejdsgiver er forpligtet til at bevilge dig orlov, uanset om du er lønmodtager i den offentlige- eller private sektor. En orlov kan være lønnet, hvis dette fremgår af din overenskomst eller din ansættelseskontrakt. Hvis det ikke fremgår her, vil orlov fra arbejdet dog som udgangspunkt ikke være lønnet. De former for orlov, der skal gives, uanset om du er ansat i den private- eller offentlige sektor, gælder blandt andet:

  • Barsels- eller forældreorlov skal gives i forbindelse med en fødsel.
  • Hvis du skal passe et nærtstående familiemedlem, der er døende og ønsker at tilbringe sin sidste tid i hjemmet, kan du få plejeorlov fra dit arbejde.
  • Du kan få orlov, hvis du skal passe et nærtstående familiemedlem med en alvorlig sygdom eller et handicap.

Om du er privatansat eller offentligt ansat, har altså en betydning for, om du kan få bevilget orlov af din arbejdsgiver. Hvis du ikke har ret til at få orlov, kan du dog altid forsøge at forhandle om dette med din arbejdsgiver; hvis du har dine argumenter i orden, vil din arbejdsgiver måske være villig til at bevilge dig orlov, selvom du ikke har krav på det.

Hvis du er ansat i det private, har du ikke ret til orlov – som udgangspunkt. Hos nogle private virksomheder, er der dog undtagelser, hvis dette fremgår af virksomhedens personalepolitik. Du kan også have ret til orlov i visse tilfælde, selvom du er privatansat, hvis dette fremgår af en overenskomst, du er omfattet af.

Hvis du er offentligt ansat, kan du i mange tilfælde få bevilget orlov. Din arbejdsgiver kan kun afslå din anmodning om orlov, hvis din orlov vil være en ulempe for arbejdspladsen. Hvis du ikke får bevilget orlov, når du er offentligt ansat, skal du altså have en begrundelse herfor fra din arbejdsgiver.

Ligesom der er regler, er der altid undtagelser. Derfor bør du også altid se, hvad din overenskomst, din personalepolitik eller din ansættelseskontrakt siger om orlov fra dit arbejde.