En pensionsopsparing kan siges at være en opsparing til alderdommen; altså til den tid, hvor man er gået på pension og derfor ikke længere har en indkomst i form af lønninger. Pensionsopsparingen sker i pensionskasser, der altså forvalter pensionsopsparingen.

Sådan får du din pensionsopsparing udbetalt

Når du er pensioneret, og du skal have din pensionsopsparing udbetalt, er der flere forskellige måder, dette kan gøres på. Hvordan du vil have din pensionsopsparing udbetalt, er op til dig. Valget bygger på dine egne ønsker og behov samt din skattesituation.

Du kan vælge at få din pensionsopsparing udbetalt som livsvarig pension; altså livrente. Hvis du vælger denne pensionsordning, vil du få penge udbetalt, når du går på pension. Typisk vil du få et fast beløb udbetalt hver måned – ligesom de fleste er vant til det med lønindkomster. Indbetalingerne til denne pensionsordning er fradragsberettigede, mens der skal betales skat af udbetalingerne.

Du kan også vælge en ratepension. Hvis du vælger denne pensionsordning, vil du få et fast beløb udbetalt – typisk månedligt – i en aftalt periode Denne periode er typisk på mellem 10 og 30 år. Du kan godt ændre din pensionsordning til en ratepension; dette kan du gøre indtil 15 år efter, du er nået pensionsalderen. Hvornår du kan få din ratepension udbetalt, afhænger af din alder. Desuden afhænger det også af, hvornår din ratepension er oprettet. Ligesom med livrenten kan du trække indbetalingerne til ratepensionen fra i skat, ligesom du skal betale skat af udbetalingerne.

Du kan også vælge at lave en aldersopsparing – eller en aldersforsikring. En sådan pensionsopsparing skal du selv lave. Du skal oprette den i din bank eller via din arbejdsgiver. Således er der allerede trukket skat af de penge, der bliver indbetalt, og du skal derfor ikke betale skat af beløbet, når det udbetales. Til gengæld kan du så heller ikke trække indbetalingerne fra i skat. Du kan vælge at få din aldersopsparing udbetalt på én gang, men du kan også vælge at få den udbetalt i rater i op til 20 år efter, du har nået pensionsudbetalingsalderen.

Kapitalpensionen er en pensionsordning, hvor hele pensionsopsparingen udbetales på én gang som et engangsbeløb. Denne pensionsordning blev dog afskaffet i 2013, og således er det ikke længere muligt at indbetale til kapitalpension, ligesom det ikke længere er muligt at trække indbetalingerne fra i skat. Du kan altså vælge mellem de tre førstnævnte pensionsordninger, når du skal lave en pensionsopsparing.