Praktik betyder i ordets fornemste forstand udøvelse eller fremgangsmåde. Dette kommer af det latinske ord practica. Praktik er altså det modsatte af teori, hvor man med teoretisk viden lærer. Hvis man laver noget praktisk, lærer med ved at udøve eller prøve teori af i praksis.

Praktik er ligeledes noget, man kan komme i. Man kan eksempelvis komme i skolepraktik eller virksomhedspraktik. I disse tilfælde får man lov til at komme ud i en virksomhed og prøve kræfter med arbejdet i virksomheden. Ligeledes kan man komme i studiepraktik, hvor man i nogle dage kan prøve kræfter med en bestemt uddannelse ved at følge de studerendes dagligdag.

Der er stor forskel på forskellige praktikker. Især grundene til de forskellige praktikophold varierer. Virksomhedspraktik og skolepraktik er to praktikformer, der bruges meget. Skolepraktik er for de personer, der studerer på en erhvervsuddannelse, som ikke har fået en praktikplads hos en virksomhed. Disse personer kan så, hvis skolen har mulighed for skolepraktik, komme i praktik på skolen, hvor de kan prøve kræfter med de ting, de har lært i undervisningen.

Virksomhedspraktik bruges ofte i forbindelse med at få personer i job. Dette være sig personer, der er tilknyttet jobcentret, og som derfor enten modtager kontanthjælp eller dagpenge. Disse personer kan komme i virksomhedspraktik af flere årsager, herunder at komme et skridt nærmere en arbejdsplads, så disse personer kan blive selvforsørgende.

Virksomhedspraktik har mange fordele, og derfor vælger rigtig mange personer, der modtager kontanthjælp eller dagpenge, også at deltage frivilligt i virksomhedspraktikker. Dette kan være, fordi de ønsker at arbejde for en given virksomhed, som ikke har en jobåbning på det givne tidspunkt. Med en virksomhedspraktik vil det være mere sandsynligt, at man bliver taget i betragtning af virksomheden, hvis der senere opstår en relevant jobåbning. Derudover kan det være en god mulighed for at undersøge, om der er et godt match mellem arbejdsgiveren og praktikanten, eller praktikanten kan få lov at undersøge, om der er et godt match mellem personens faglige og personlige kompetencer og et givent job.

Hvis man vil i virksomhedspraktik, kan man blive sendt afsted af jobcentret. Men man har også mulighed for selv at undersøge sine muligheder for at komme i virksomhedspraktik. Dette kan være en ide, hvis man ønsker at komme hurtigt i gang med et job, eller hvis man ønsker at supplere jobsøgningen med alternative metoder.