Trækprocenten er et udtryk for den andel af en indtægt, der bliver trukket af SKAT. Trækprocenten er, som navnet antyder, angivet i procent. Der er flere forskellige former for skat, der skal betales af en indtægt. Summen af disse former for skat giver trækprocenten. De forskellige former for skat, der udgør trækprocenten, er: kommuneskat, sundhedsbidrag, statsskat og eventuelt kirkeskat. Kirkeskat skal kun betales, hvis man er medlem af folkekirken, og dette er frivilligt. Arbejdsmarkedsbidraget er ikke inkluderet i trækprocenten, fordi arbejdsmarkedsbidraget trækkes fra, inden skatten betales; og trækprocenten er kun udtryk for den procentdel af din indkomst, der skal trækkes fra i skat.

Trækprocent – A-skat eller B-skat?

Trækprocenten varierer alt efter, om du betaler A-skat eller B-skat. Derudover varierer trækprocenten alt efter, om du betaler bundskat eller topskat. Jo mere du tjener, des højere vil din trækprocent være. Dette skyldes, at trækprocenten er bestemt af din årsindkomst; altså om du skal betale bund- eller topskat. Hvis du betaler bundskat, vil din trækprocent være på 37%, mens din trækprocent vil være på 53%, hvis du betaler topskat. Din trækprocent vil dog kun være på 53% af den indkomst, der ligger over niveauet for bundskat.

A-skat omfatter oftest lønindkomst, dagpenge, pension, SU, renteindtægter, kapitalindkomst og andre former for indkomst, hvor du benytter dit hovedkort. Hovedkortet bør du bruge der, hvor du tjener mest – og hvor din indkomst er sikker. Det er en god ide kun at benytte sit hovedkort ét sted. Hvis du har flere forskellige indkomster, bør du bruge dit B-kort. Den indkomst, der er tilknyttet dit bikort, skal du betale B-skat af. Din B-indkomst skal du selv indberette til SKAT, mens SKAT automatisk trækker skat af din A-indkomst.

Alle lønmodtagere har et årligt personfradrag på 43.000 kroner. Disse penge vil du ikke blive beskattet af, og du skal altså derfor kun betale skat af den indkomst, der ligger over de 43.000 kroner. Den endelige trækprocent afhænger også af, hvilke andre fradrag du har. Hvis du har flere fradrag, er der nemlig et mindre beløb, du skal betale skat af. Desuden vælger nogle at sætte en højere trækprocent, end de behøver. Det betyder nemlig, at de sandsynligvis vil få penge tilbage fra SKAT, og dermed er mere sikre på ikke at skulle betale penge tilbage til SKAT. Du kan altid se din nøjagtige trækprocent på dit skattekort. Hvis du er i tvivl om noget omkring din trækprocent, er det en god ide at kontakte SKAT. Skattereglerne i Danmark er nemlig meget komplicerede.