Ufaglært arbejde er arbejde, der kan besiddes af personer, der er ufaglærte. Ufaglært arbejde er altså arbejde, der kan laves, uden at personen, der laver det, behøver at have en uddannelse inden for faget. Begrebet ufaglært stammer oprindeligt fra det lærlingesystem, man opererede med før i tiden, hvor dem, der havde stået i lære inden for et bestemt fag, var faglærte, mens dem, der arbejdede uden at have været i lære inden for det givne fag, var ufaglærte. Hvis man bruger betegnelsen ufaglært i dag, betyder det, at den ufaglærte person ikke er faglært inden for det fag, denne arbejdede med; altså som det antydes af selve ordet.

Der er nogle fag, hvor ufaglært arbejdskraft bruges mere, end det er tilfældet i andre fag. De fag, der oftest bruger ufaglærte arbejdere, er de fag, hvor mesterlæring før i tiden var den eneste – eller den mest – anvendte uddannelsesform. Det vil sige, at ufaglært arbejde typisk findes inden for industri-, service-, handels- og håndværksfag. Der findes dog også undtagelser, hvor der er ufaglært arbejde inden for andre fagområder. Til dette skal det dog siges, at der findes fagområder, hvor ufaglært arbejde simpelthen ikke eksisterer. For eksempel kan en læge, naturligvis, ikke være ufaglært; en læge skal have en uddannelse for netop at kunne kalde sig læge.

Lønforskellen er ikke længere så stor mellem faglært og ufaglært arbejde

Før i tiden var der stor forskel på lønniveauet på faglært og ufaglært arbejde. Dette gælder i nogle tilfælde stadig, men lønforskellen er dog typisk ikke så stor i dag. Hvis en person med en uddannelse starter i et ufaglært job, vil denne i nogle tilfælde have optjent en såkaldt anciennitetsfaktor. Dette betyder, at denne person vil starte på et højere løntrin end en ufaglært, der har haft samme stilling i lige så lang tid, vil. Dog kan en ufaglært medarbejder, der varetager et ufaglært job, sagtens stige i løn, ligesom en faglært medarbejder kan.

Der er flere grunde til, hvorfor virksomheder vælger at ansætte ufaglærte medarbejdere frem for faglærte medarbejdere. En ufaglært medarbejder kan eksempelvis sagtens have erfaring inden for feltet, selvom denne ikke har en uddannelse inden for det. Meget erfaring giver unægtelig også nogle kompetencer, som nogle arbejdsgivere leder efter. Hvis du er ufaglært, kan du altså sagtens finde jobs, du kan varetage; såkaldt ufaglært arbejde. Der findes rigtig mange forskellige slags ufaglært arbejde.