Bedste A-kasse

Med en god A-kasse kan du få trygge rammer og hjælp, hvis du skulle have brug for det. Derfor er det vigtigt at du vælger den rigtige og bedste A-kasse, som vil være med til at skabe den tryghed.

Find den bedste A-kasse lige her

A-kasserne har de samme vilkår for udbetaling af dine dagpenge, da det faktisk alle sammen bliver udbetalt af staten, så der vil ikke være en større pengegevinst ved at vælge en specifik A-kasse frem for en anden. Det vil slet ikke have nogen indvirkningen på mængden af dagpengene du får, hvis du en dag skulle stå uden arbejde. Men selve beløbet af ens dagpenge kan variere afhængig af din indtjening og din jobsituation inden du går på dagpenge.

I vores oversigt vil du kunne se de enkelte A-kassers bedømmelse, der afspejler den nuværende tilfredshed af A-kassernes kunder. Ud fra denne parameter, vil du hurtigt danne dig en fornemmelse af om A-kassen er den bedste for dig.

 

Den bedste A-kasse, er A-kassen med den bedste service

Som beskrevet ovenover, så differentierer A-kasserne sig ikke på beløbet de kan udbetale til dig. Derfor kan man også med rette sige, at den bedste A-kasse, er den med den bedste service og support. Det er ingen hemmelighed, at serviceniveauet inden for denne branche som regel er høj, men der er nogle over eller under det gennemsnitlige serviceniveau, hvilket bl.a. giver sig til kende på A-kassernes anmeldelser.

Så hvordan vil du gerne behandles, hvis du en dag skulle blive arbejdsløs?

Du vil formentlig gerne have råd og vejledning, at dine dagpenge bliver indbetalt uden for mange problemer. Samtidig vil du ikke bruge flere timer i telefonen, hvis du skal have fat i kundeservice eller vente flere uger på at de svarer på dine mails. Du vil frem for alt have en let tilgængelig kundeservice, hvor du har let ved at få dine spørgsmål besvaret inden for en passende tidshorisont.

 

Hvordan kan du vide at du vælger den bedste A-kasse

Under disse forhold er det ofte svært at vurdere en A-kasse på baggrund af dens hjemmeside eller deres papirmateriale de sender ud, og derfor har vi også i vores oversigt valgt at inkludere A-kassernes vurderinger, så man har mulighed for at se tidligere kunders oplevelser med A-kassen. Vurderingen er med til at gøre det klarlægge, hvor gode A-kasserne har været til at behandle deres nuværende og tidligere kunder, på baggrund af kundetilfredsheden som vurderingen kommer af. Det er dét nærmeste man kommer til at kunne vurdere hvor god en A-kasse er. Hvem skulle ellers kunne bedre til A-kassen end dens medlemmer?

 

Hvad så med A-kassernes fordele?

Det er værd at bemærke A-kassernes forskellige fordele, for ligesom med alt andet, differentierer forhandler sig ofte på forskellige fordele som de tilbyder deres kunder. Og det vil du også kunne opleve inden for A-kasser. Du vil kunne se A-kassernes forskellige fordele ved at klikke på vores “vis mere”-knap i oversigten, så har du alle de fordele der kommer med, når du vælger den A-kasse. Det vil være endnu en overvejelse du kan tage med, når du skal beslutte dig for, hvilken A-kasse der bedst passer dig. Det er op til den enkelte at beslutte sig for hvor mange goder, man vil have med, når man skal have en A-kasse. Hvis du ønsker at spare penge, vil du formentlig vælge den A-kasse med det billigste kontingent uanset hvor mange fordele der nu må følge med.

 

Typer af A-kasser?

Hvis du ikke allerede vidste det, så er der faktisk forskellige typer af A-kasser, hvilket man kan kategorisere meget nemt ind i to forskellige segmenter: A-kasser der optager bestemte faggrupper, og A-kasser der optager alle uanset faggruppe. De A-kasser som optager alle faggrupper, er dem man kalder for tværfaglige A-kasser, og det vil også være dem du vil kunne se herover i prissammenligneren. Et eksempel på en A-kasse, der optager fra de sundhedsfaglige uddannet, nemlig DSA – den sundhedsfaglige A-kasse. De optager udelukkende personer inden for 6 faggrupper, hvilket man kan læse mere om på deres hjemmeside. Og denne A-kasse er bestemt ikke det eneste eksempel på dette, for der findes også en række andre, der vælger at specialisere sig inden for bestemte faggrupper frem for at modtage alle faggrupper ligesom de tværfaglige A-kasser. Hvilken type af A-kasser der passer dig, er helt op til den enkelte. Det kan godt være at de specialiserede A-kasser – altså dem som optager bestemte faggrupper – har meget stor faglig viden på området, og kan besvare alle dine spørgsmål, men det kan være kundeservicen ikke kan følge deres faglige viden, og derfor går der uger før du får spørgsmålene besvaret. Samtidig vil de tværfaglige A-kasser højst sandsynlig vide næsten ligeså meget som de A-kasser, der kun optager bestemte faggrupper.

 

Sådan virker vores prissammenligner?

Prissammenligneren, vi anvender, er hele tiden opdateret for at du altid har de seneste data omkring A-kasserne. Med de seneste bedømmelser og priser for A-kasserne har du den bedste forudsætning for at vælge den bedste A-kasse. Gennem vores samarbejdspartner er vores prissammenligner forbundet med de forskellige A-kasser, og du kan næsten helt sikker på, at tilbuddene du kan finde her, er gældende hos de enkelte A-kasser.

Klikker du på knappen ”bliv medlem”, bliver ud videresendt til den pågældende A-kasses hjemmeside. Og det er her, hvor du skal lave din tilmeldelse, hvilket du kan gøre ved at udfylde deres formular eller ringe til dem og gøre det telefonisk – afhængig af A-kassen.

 

Hvornår har jeg krav til dagpenge?

For at du kan få ret til dagpenge, altså dagpengeretten, er der nogle krav du skal opfylde. Kravene er de samme uafhængig af A-kassen. Kravene er de samme uanset A-kassen, du er medlem af. De reguleres nemlig af staten, derfor har A-kasserne ikke indflydelse på, hvad man skal gøre for at man opfylder kravene.

For at kunne modtage retten til dagpenge, skal du opfylde de følgende krav:

 • Været medlem af en a-kasse i mindst et år
 • Inden for de seneste 3 år, skal du kunne dokumentere at du har haft minimum et års arbejde. Mængden af timer, du skal have udført arbejde for, er afhængig af, om du er fuld- eller delforsikret. Hvis man er fuldtidsforsikret, skal man mindst have arbejde 1924 timer inden for inden for de seneste 3 år, mens man som delforsikret mindst skal have arbejdet 1258 timer. Du skal være fuldtidssikret, hvis du arbejder mere end 30 timer ugentlig. Derimod, hvis du arbejde mindre end 30 timer på ugentlig basis, kan du selv vælge om du skal være fuld- eller deltidsforsikret.
 • Være medlem i et jobcenter
 • Du skal være aktiv jobsøgende, og være til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Som udgangspunkt have bopæl i Danmark

Men kravene kan godt være forskellige afhængig af ens faggruppe. For nogle bestemte faggrupper: for eksempel er reglerne anderledes for selvstændige, hvor dagpengeretten har været afhængig af den enkelte A-kassen, hvorvidt man har drevet selvstændig virksomhed ”i et væsentligt omfang”. Men det ændres dog her til den 1. oktober, hvor der bliver fastlagt klare regler for dagpenge til selvstændige, og A-kassen bliver igen taget ud fra ligningen ift. reglerne der skal opfyldes.

 

Hvor meget kan jeg forvente at modtage i dagpenge?

Dagpenge, som du kan modtage, er udgjort i forskellige dagpengesatser, og den sats som du bliver tildelt, afhænger af:

 • Som udgangspunkt have bopæl i Danmark
 • Din lønindkomst
 • Om du er fuld- eller deltidsforsikret
 • Din alder

Den maksimale sats du kan modtage, er på 90 % af din løn, men det vil aldrig overstige det maksimale dagpengebeløb som er 18.633 kr. om måneden i 2018. Det vil altså sige, hvis du modtager en god løn, vil du formentlig heller ikke komme i nærheden af hvad du tjente på arbejdsmarkedet. Derfor kan det næste afsnit om lønsikring være en god ting for dig, der vil bevare den høje indkomst, hvis du mister dit arbejde.

 

Lønsikring

For nogle vil dagpengesatserne ikke være tilstrækkelige i forhold til deres faste omkostninger; du kan have en dyr bolig, bil og andre omkostninger, som du har påtaget dig, mens du har været et sted med en høj løn. Heldigvis, hvis du er i blandt denne gruppe af folk, vil du kunne lave et tilkøb hos din A-kasse, der hedder Lønsikring. Det er en ekstra forsikring, du kan betale for, hvis du vil opretholde en større indkomst, i tilfælde af du skulle miste jobbet. Med lønsikringen vil du normalt kunne forsikre 80-95 pct. af din løn – afhængig af din A-kasse. Samtidig vil der også være et maksimalt beløb være forbundet med dette, hvor du maksimalt vil kunne få for 40.000 kroner om måneden, hvilket igen er afhængig af stedet, du vælger at købe lønsikringen.

For hvem vil en lønsikring være en ideel mulighed:

 • Personer med en høj løn
 • Personer der har mange omkostninger, der kan være forbundet med eksempelvis bolig eller bil.

 

Med lønsikringen vil den månedlige udbetaling af din A-kasse være højere, mens dit kontingentbidrag bliver større. Du betaler altså flere penge for at få flere penge, dermed står du bedre økonomisk, hvis du en dag skulle stå uden arbejde. Men det er ikke alle, der kan få en lønsikring, for der er også krav forbundet. For at kunne udløse din lønsikring, skal disse betingelser gør sig gældende:

 • Du må ikke have grund til at tro, at du bliver arbejdsløs, når du køber forsikringen
 • Du må ikke selv opsige dit job
 • Der er gået ni måneder fra du køber lønsikringen til den dag du mister dit job
 • Du er under en alder af 60

 

Hvornår modtager jeg dagpenge?

Du vil som regel kunne forvente at modtage dine dagpenge den sidste bankdag i hver måned. Dertil er der nogle gælder følgende:

 • Du får dagpenge udbetalt for op til 160,33 timer om måneden. Og du kan ikke få nogle udbetalt, hvis din udbetaling udgør mindre end ca. 15 timer – 14,8 timer for at være helt præcis.
 • Du bliver hver fjerde måned tildelt en såkaldt “karensdag.” Og det betyder kort sagt, at du mister din ret til dagpenge på en enkelt dag; altså at du får udbetalt et mindre beløb, fordi du mister en dag. Dette gælder dog ikke, hvis du i disse fire måneder har arbejdet mere end 148 timer – disse 148 timer svarer sammenlagt til tyve arbejdsdage i et fuldtidsjob.

 

Hvor længe kan jeg modtage dagpenge?

Du har opfyldt betingelserne til dagpengeretten, men hvor længe kan du modtage dagpenge? Du har ret til at få dagpenge i op til 2 år over en periode på 3 år.

Dagpengeretten bliver udgjort i timer, så det vil sige, at den vil være forskellig for personer der er fuldtidsforsikret og dem der er deltidsforsikret. Som fuldtidsforsikret vil du få 3.848 timer over de to år, hvilket svarer til 160,33 timer om året. Hvorimod man som deltidsforsikret vil få 3.120 timer, som svarer til 130 timer om måneden over 2 år.

Perioden, for dagpengeretten varer, kaldes for referenceperioden som sagt er gældende i 3 år. Når referenceperioden er ovre, mister du retten til dagpenge, selvom du ikke har opbrugt alle timerne, du er berettiget. Herefter skal du igen skal optjene retten til dagpenge.

Dagpengeretten bruger du ikke kun når du er arbejdsløs. Du anvender dem også, hvis du befinder dig i et job med løntilskud, er sygemeldt i op til seks uger eller modtager feriedagpenge.

 

Hvordan hjælper din a-kasse?

Det er ingen hemmelig, at A-kassen foretrækker at have sine medlemmer i beskæftigelse; det tjener ikke penge på arbejdsløse medlemmer. Derfor vil de også gå langt for at du igen er i job, hvis du skulle være uheldig at miste det.

For at du hurtigt kan vende tilbage i job, vil A-kasserne tilbyde følgende:

 • Kurser og rådgivning til din jobsøgning, hvor du kan blive tilbudt hjælp til din jobansøgning og CV, og din personlige udstråling, der kan være afgørende til en jobsamtale
 • Netværksmøder, hvor du kan møde ligesindede og udveksle erfaringer
 • Rådgivning til hvilke uddannelse, der kan hjælpe dig videre

Formålet med kurserne og rådgivningen, er at øge din selvstændighed og selvsikkerhed, når du igen skal søge job. Samtidighed har A-kasserne interesse i at gøre dig attraktiv på arbejdsmarkedet, så du vil have lettere ved at komme i beskæftigelse.