Det Faglige Hus – A-kasse og fagforening

Det Faglige Hus markedsfører sig med at være den billigste fagforening og A-kasse i Danmark, de har hele pakken til kun 545 kr. pr. måned. Det er en A-kasse for alle og ikke målrettet forskellige brancher eller stillinger i samfundet. Når du melder dig ind i A-kasse og fagforening hos Det Faglige Hus på samme tid, får du gratis fagforening i 3 måneder.
Det Faglige Hus har 142.000 medlemmer og er den fagforening og A-kasse, der oplever størst vækst i Danmark. Fagforeningen hos Det Faglige Hus har holdt det samme prisniveau på kontingentet i hele 10 år.

A-kassen hjælper dig med jobsøgning, hvis du skulle blive ledig, udbetaler dine dagpenge og efterløn.

Gratis medlemskab for studerende

Som studerende får du gratis fagforening og A-kasse. Derved får du gratis juridisk hjælp, hvis du oplever problemer, der relaterer til din uddannelse eller læreplads. Det er også muligt at få juridisk hjælp til dit studiejob, så længe du ikke arbejder over 10 timer i ugen i gennemsnit. Du kan ikke blive fritaget for kontingent, hvis du modtager anden hjælp til forsørgelse, såsom sygedagpenge eller barselsdagpenge.

Hvis du er elev, må du ikke modtage løn ved siden af din elevløn. På SU må du ikke tjene mere end den højeste dagpengesats.

Når du er færdiguddannet og skal have dine dagpenge efter at have været medlem i min. 12 måneder, kan du blive fritaget for at betale kontingent. Dette er gældende, hvis din uddannelse giver dig ret til at blive optaget som nyuddannet og få dagpenge som nyuddannet. Nogle af kravene er, at din uddannelse skal være erhvervsrettet, hvilket betyder, at en gymnasial uddannelse ikke opfylder kravet. Uddannelsen skal vare i min. 18 måneder og skal berettige til SU eller elevløn.

Hvis du opfylder kravene er det vigtigt, at du sender en skriftlig ansøgning om at blive fritaget, samt at du ved, at din fritagelse kun gælder 1 år ad gangen og max 5 år i alt. Din indtægt kontrolleres efter hver periode med fritagelse. Hvis du har tjent for meget, kan du risikere at skulle betale for kontingentet med tilbagevirkende kraft. Hvis du holder orlov er det ikke sikkert, at du kan fritages for at betale kontingent.

 

Fordele ved Det Faglige Hus

Med et medlemskab hos Det Faglige Hus, får du flere fordele med oven i hatten. Med en fagforening hos det Det Faglige hus kan du forvente faglig hjælp, juridisk hjælp og går gerne i retten med din sag. Du kan få hjælp fra den dag du melder dig ind, dog skal problemet være opstået efter du har meldt dig ind i fagforeningen, eller du skal være skiftet fra en anden fagforening, hvor du har optjent ret til fuld faglig hjælp. Der er et team klar til at hjælpe dig, hvis du skulle få problemer på dit arbejde såsom:

  • Opsigelse
  • Bortvisning
  • Manglende løn
  • Ændringer i ansættelsesvilkår

 

Du kan som medlem af fagforeningen og/eller A-kassen få gratis hjælp arbejdsskadekonsulenter og socialrådgivere i det de kalder ”Social Team”. Hjælpen indebærer områder som:

  • Sygedagpenge
  • Ressourceforløb
  • Arbejdsskader
  • Afklaring af arbejdsevne
  • Ret til førtidspension

Du kan ydermere få store besparelser på forsikringer, oplevelser, ferie, vinde billetter til sportsevents mm. Disse besparelser hører til under medlemskabet hos Det Faglige Hus’ fagforening. For 30 kr. oveni de 69 kr. til fagforeningen, kan du få en kollektiv heltidsulykkesforsikring.

Med en samlet pakke til kun 545 kr. pr. måned, A-kasse og fagforening, er du sikret, hvis der skulle være problemer med dit ansættelsesforhold eller du bliver ledig.

 

Priser hos Det Faglige Hus

Priser for lønmodtagere

Fuldtid

Deltid

Fagforening

69 kr.

69 kr.

A-kasse

476 kr.

358 kr.

Kollektiv heltidsulykkeforsikring

30 kr.

30 kr.

Efterløn

508 kr.

338 kr.

 

Priser under uddannelse

Fuldtid

Deltid

Fagforening

0 kr.

0 kr.

A-kasse

0 kr.

0 kr.

Kollektiv heltidsulykkeforsikring

20 kr.

20 kr.

 

Priser for selvstændige

Fuldtid

Deltid

Forening (som tilkøb til a-kasse inkl. kollektiv heltidsulykkesforsikring)

45 kr.

45 kr.

A-kasse

476 kr.

358 kr.

 

Priser for seniorer

Fuldtid

Deltid

Fagforening

69 kr.

69 kr.

A-kasse

21 kr.

21 kr.

Kollektiv heltidsulykkesforsikring

30 kr.

30 kr.

Kontingentet er fradragsberettiget, så du kan trække beløbet fra i SKAT.