← Tilbage til artikler
Af: Kevin Aghballe

Fyring: Hvad er reglerne, og hvad gør du, hvis du bliver fyret?

Skrevet: 9. september 2018

Du kan selv sige op, hvis du ikke ønsker at fortsætte med at arbejde på en given arbejdsplads, men din arbejdsgiver kan også fyre dig – af flere årsager. Årsagen til fyringen skal være saglig, og hvis du er funktionær, har du ret til en saglig begrundelse for, hvorfor du er blevet fyret. Hvis begrundelsen for din fyring ikke er saglig, kan du stille krav om godtgørelse fra din arbejdsgiver. Hvis dette skal gøre sig gældende, skal du dog have været ansat ved den givne virksomhed i mindst et år på opsigelsestidspunktet. Det kan være svært selv at vurdere, om en fyring sker på et sagligt grundlag. Derfor kan det være en god ide at søge hjælp og rådgivning om dette, hvis du er i tvivl.

En arbejdsgiver må ikke bare fyre vilkårlige medarbejdere – idet grunden til fyringen altså skal være saglig. Desuden må din arbejdsgiver ikke fyre dig, hvis du er gravid. Du er også særligt beskyttet mod opsigelse fra din arbejdsgiver, hvis du er handicappet.

SE OGSÅ: FIND BILLIG A-KASSE OG FAGFORENING

Når du bliver fyret fra dit arbejde, har din arbejdsgiver et opsigelsesvarsel. Dette varsel afhænger af, på hvilke vilkår du er ansat. Hvis du er funktionær, gælder der nogle særlige regler for arbejdsgiverens opsigelsesvarsel. Hvis du ikke er funktionær, vil opsigelsesvarslet fremgå af din ansættelseskontrakt.

Hvis du bliver fyret, er det meget vigtigt, at du undersøger, om du var omfattet af klausuler i dit arbejde. Denne vil fremgå af din kontrakt. Hvis du er omfattet af klausuler, er det vigtigt, du kender disse klausuler, så du kan overholde dem. Hvis du ikke overholder klausulerne, kan det nemlig have store konsekvenser for dig, idet din tidligere arbejdsgiver kan nedlægge fogedforbud mod dig eller stille et erstatningskrav. Der kan være nogle klausuler, der bortfalder ved fyring; eksempelvis vil en konkurrenceklausul bortfalde, hvis du bliver fyret, og hvis fyringen ikke skyldes dine forhold. Det er altså vigtigt, at du tjekker op på dine klausuler, hvis du bliver fyret.

Hvis du modtager en opsigelse fra din arbejdsgiver, skal denne være skriftlig. I virkeligheden er en mundtlig opsigelse gyldig, men bevisbyrden for opsigelsen ligger hos arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal altså kunne bevise, at denne har opsagt dig. Derfor bruges en skriftlig opsigelse som et bevisbyrdekrav, så arbejdsgiveren til enhver tid kan bevise, at denne faktisk har opsagt dig. Medarbejderen skal modtage opsigelsen senest den sidste dag i måneden, hvis fratrædelsesdatoen ikke skal rykkes en hel måned frem.

Prøv vores gratis prissammenligner

Med vores prissammenligner kan du nemt og hurtigt finde den billigste A-kasse tilgængeligt. Den giver dig et overblik over priserne og fordelene ved de mange A-kasser, og du kan blot vælge den som opfylder dine kriterier. Det er uforpligtende og helt gratis!

Seneste indlæg

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde

Ufaglært arbejde er arbejde, der kan besiddes af personer, der er ufaglærte. Ufaglært arbejde er altså arbejde, der kan laves, uden at personen, der laver det, behøver at have en uddannelse inden for faget. Begrebet ufaglært stammer oprindeligt fra det lærlingesystem,...

Trækprocent

Trækprocent

Trækprocenten er et udtryk for den andel af en indtægt, der bliver trukket af SKAT. Trækprocenten er, som navnet antyder, angivet i procent. Der er flere forskellige former for skat, der skal betales af en indtægt. Summen af disse former for skat giver trækprocenten....

Praktik

Praktik

Praktik betyder i ordets fornemste forstand udøvelse eller fremgangsmåde. Dette kommer af det latinske ord practica. Praktik er altså det modsatte af teori, hvor man med teoretisk viden lærer. Hvis man laver noget praktisk, lærer med ved at udøve eller prøve teori af...